Wojewódzki Konkurs Fizyczny

Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

Kod ucznia: wkf11210 – 12 pkt / 50 pkt

Dziękujemy za udział