Wizyta biskupa

W czwartek 21 września naszą szkołę odwiedził Ks. Bp Łukasz Buzun.

Na korytarzu szkolnym przywitał go chór szkolny pieśnią: „Pan kiedyś stanął nad brzegiem” a następnie Pan Dyrektor i Samorząd Szkolny wręczył Mu kwiaty na powitanie. Na dłuższy czas zatrzymał się w sali lekcyjnej, gdzie obejrzał przedstawienie: „Szukamy św. Józefa” w wykonaniu uczniów z kl. III b. W programie artystycznym uczniowie ukazali drogę do szczęścia wiecznego przy wsparciu wszystkich świętych. Droga do szczęścia prowadzi przez czynienie na ziemi dobra w łączności z Jezusem i milczącym św. Józefem. To spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze Ks. Biskupa z różnymi pracownikami i uczniami szkoły.

W klasie przy kawie i słodkościach radośnie rozmawiali: Dyrektor i Zastępca Dyrektora, Rada Rodziców, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, kapłani z naszej parafii, katecheci, nauczyciele prowadzący działalność charytatywną w naszej szkole, pracownicy obsługi i uczniowie biorący udział w przedstawieniu.
Na końcu Bp Łukasz udzielił pasterskiego błogosławieństwa oraz odwiedził różne miejsca naszej szkoły spotykając się się z różnymi uczniami i nauczycielami, gdzie wniósł wiele Bożego i radosnego pokoju.

Maria Półrolniczak