Warsztaty profilaktyczne

Dzień 7 grudnia upłynął w naszej szkole pod hasłem profilaktyki uzależnień i przemocy. W warsztatach wzięły udział klasy piąte, szósta i siódme oraz uczniowie gimnazjum. Młodzież pod okiem Pani Trener Marleny Wojszczyk rozmawiała o współczesnych zagrożeniach i analizowała wzajemne relacje w grupie.
Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za współorganizację zajęć.

Małgorzata Talaga