Warsztaty profilaktyczne

Dzień 18 listopada w naszej szkole upłynął na dyskusji i wzbudzaniu refleksji nad tym, co wnoszą media elektroniczne do naszego codziennego życia.

Klasy czwarte podczas interaktywnych warsztatów zgłębiały temat “Komputer, Internet, gry – nauka i zabawa czy uzależnienie”. Piąto – i szóstoklasiści zastanawiali się nad swoimi relacjami i konsekwencjami aktywności w Internecie podczas zajęć, którego hasłem przewodnim było: “Nie daj się złapać w sieć”, zaś najstarsi uczniowie naszej szkoły rozważali nad tym, jak powiedzieć “Stop cyberprzemocy”, bo jak wiadomo wirtualna przemoc boli realnie, a każda nasza sieciowa aktywność nie jest anonimowa.

Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Serdecznie dziękujemy realizatorom programów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Bogucina.