Uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych

5 kwietnia 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń laureatom wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Kurator Oświaty w roku szkolnym 2018/2019 zorganizował łącznie 22 konkursy przedmiotowe, w których uczestniczyło 21 tysięcy uczniów ze szkół podstawowych i 16 tysięcy uczniów z dotychczasowych gimnazjów. Tytuł laureata uzyskało 267 uczniów, wśród nich znalazła się uczennica klasy VIII a Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie Karolina Hadryan- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego.

Uroczystość uświetnił występ trio stroikowego z Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.

Lila Michalak