Tytka charytatywna

Nasza szkoła brała udział w akcji Caritas Diecezji Kaliskiej pod hasłem „TYTKA CHARYTATYWNA”. Akcja polegała na wypełnieniu papierowej „tytki” artykułami spożywczymi lub środkami czyszczącymi.

W dniu 21 grudnia zebrane „tytki” zostały przekazane na ręce Dyrektora Caritas ks. Jacka Andrzejczaka.