Tytka Charytatywna

W tym roku po raz kolejny nasza szkoła brała udział w akcji Caritas Diecezji Kaliskiej pod hasłem „TYTKA CHARYTATYWNA”. W dniu 17 grudnia zebrane „tytki” zostały przekazane na ręce siostry Marii Narolskiej, która przekaże je potrzebującym mieszkającym na terenie parafii.