Szkolne dni profilaktyki

W dniach 28 i 29 listopada w naszej szkole gościliśmy realizatorki programów profilaktycznych z płockiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Wśród uczniów klas piątych i szóstych przeprowadziły warsztaty wg programu „Debata”. Siódmoklasistów Panie zachęciły do zdrowego trybu życia przeprowadzając zajęcia „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Natomiast najmłodsi nasi uczniowie z klas I-III, przenosząc się w krainę bajek i zabawy, uczestniczyli w programie „Cukierki”.

Dwa dni debat i warsztatów zakończyły się podsumowaniem w formie szkolenia profilaktycznego dla nauczycieli.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku za profesjonalną realizację programów poruszających tematykę dostosowaną do każdej grupy wiekowej. Dziękujemy także Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rozdrażewie za sfinansowanie zorganizowanych warsztatów.

Małgorzata Talaga

« 1 z 2 »