Szkolna stołówka otwarta

W dniu 2 października odbyło się otwarcie nowej stołówki w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie. Na ten cel zaadaptowano pomieszczenia świetlicy szkolnej i kuchni.

Uroczyste otwarcie nastąpiło przy udziale władz gminy, projektantów i wykonawców. Dyrektor szkoły Krzysztof Broda i Wójt Gminy Mariusz Dymarski dokonali symbolicznego otwarcia, natomiast ksiądz proboszcz Sławomir Siewkowski poświęcił nowe obiekty. Prace remontowe wykonała Firma Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane Roman Hajdysz z Wyszek. Natomiast wyposażenie dostarczyła firma System Serwis sp. z o. o. z Poznania. Ostateczny koszt prac adaptacyjnych i montażu systemu wentylacji wyniósł 121 250,88 zł, a zakupu wyposażenia 67 800,59 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją zadania (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, opinia kominiarska, nadzór inwestorski, inwentaryzacja geodezyjna przyłącza) wyniosły łącznie 14 870 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 79 984,55 zł. Dzięki realizacji projektu dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie będą mogli korzystać z ciepłego posiłku, przygotowanego na miejscu.