Szkoła w Rozdrażewie wśród najlepszych w Wielkopolsce!

Środa 27 września była dla naszej szkoły wyjątkowym dniem. Zostaliśmy bowiem zaproszeni na Galę Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku, która miała miejsce w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Celem Konkursu było wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Panowie dyrektorzy, pan wójt i towarzyszący im nauczyciele wzięli udział w tej pięknej uroczystości zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, by odebrać wyróżnienie dla Szkoły w Rozdrażewie. Znalazła się ona wśród 26 nagrodzonych podczas tegorocznej Gali. Jesteśmy dumni, że doceniono pracę i zaangażowanie naszej placówki na rzecz młodych ludzi tym bardziej, że walczyły o to przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne z całego województwa. Wróciliśmy z piękną statuetką przedstawiającą dłoń owiniętą laurem (symbol pracy nauczyciela) trzymającą diament (symbol ucznia), dyplomem i nagrodą finansową.

To zaszczytne wyróżnienie niezwykle cieszy, ale i motywuje do dalszej wytężonej pracy.