Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

29 września obchodziliśmy w naszej szkole dzień, który miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W tym roku, oprócz naszej placówki, do akcji zgłosiły się aż 3882 szkoły z 32 krajów świata. Do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia przygotowywaliśmy się z wielkim zaangażowaniem. Na kilka dni przed finałem trzecioklasiści okleili szkołę prostymi iloczynami i ilorazami. Starsi koledzy wykonali plakaty informacyjne oraz urządzili „matematyczne spacery”, podczas których sprawdzali tabliczkową wiedzę. Piątek rozpoczęliśmy apelem, na którym pan Dyrektor oraz koordynatorka projektu poinformowali wszystkich uczniów o celu oraz sposobie przeprowadzenia akcji w naszej szkole. Po ilości nadania tytułów Eksperta Tabliczki Mnożenia trzeba przyznać, że w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie rachunki z mnożenia i dzielenia stoją na wysokim poziomie. Zainteresowanie uczniów stojących w kolejkach do egzaminatorów świadczy o tym, że akcja przyniosła wiele radości i należy powtórzyć ją w przyszłym roku.

Koordynatorki:
Mirosława Ziembińska
Edyta Głód

« 1 z 2 »