Sprzątanie Świata w Grębowie

Sprzątanie Świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Uczestniczą w niej młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

Również uczniowie Naszej Szkoły włączyli się w propagowanie tej idei. Z dużym zapałem, uzbrojeni w worki i rękawiczki ruszyliśmy oczyścić ze śmieci Nasz Grębów. Pełne worki wskazują na potrzebę tego typu akcji w przyszłości.