Sprzątanie świata

W czwartek, 24 września 2019 roku, wzorem lat ubiegłych Szkoła Filialna w Grębowie włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”.

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami udali się w teren. Wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły.

Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.

Taka akcja jest dowodem na to, że lubimy wspólnie działać.

Wychowawcy:
Ewelina Chmielarz
Monika Wawrzyniak-Pałasz
Hanna Ulatowska