Spotkanie z ratownikiem medycznym

O tym, jak ważne są pierwsze minuty podczas zawału, udaru, wypadku drogowego, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, jak ważny jest czas, szybka reakcja i właściwe postępowanie, przekonali się czwartoklasiści podczas szkolenia, które miało miejsce w naszej szkole 17 kwietnia. Pan Michał Sobiś na co dzień zmagający się z tak trudnym i odpowiedzialnym zawodem, jakim jest ratownik medyczny, podjął próbę wyposażenia uczniów w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia oraz w umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Mając na uwadze, że w najbliższym czasie nasi uczniowie będą pełnoprawnymi rowerzystami korzystającymi z ruchu drogowego wszyscy zgodnie stwierdzili, że wiedza zdobyta podczas zajęć może przyczynić się do rozsądku, bezpiecznego zachowania się na drodze, odpowiedniego reagowania i kształtowania gotowości niesienia innym pomocy.

Ewa Głód
Edyta Głód