Spotkanie z policjantem

19 lutego uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej wzięli udział w pogadance profilaktycznej na temat cyberprzemocy. Zajęcia te zostały przeprowadzone przez policjanta asp. sztabowego B. Karwika, który wyjaśnił uczniom znaczenie zjawiska cyberprzemocy, podał formy występowania agresji elektronicznej i poinstruował dzieci o odpowiedzialności, jaka płynie z nadużywania Internetu i innych środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, kilkakrotnie podkreślił, iż cyberprzemoc ze względu na poszerzającą się populację, która korzysta w dużej mierze z nowych technologii, stanowi poważne zagrożenie; dlatego uczniowie muszą być bardzo ostrożni korzystając z różnych środków komunikacji elektronicznej. Uczniowie chętnie uczestniczyli w pogadance śledząc prezentację multimedialną i zadając pytania.

Ilona Rusek-Szymura