„Słów kilka o uzależnieniach”

Uczniowie klas VI podczas wycieczki do Kotliny Kłodzkiej uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych. W trakcie zajęć wysłuchali pogadanki pielęgniarki szkolnej, wysłuchali fragmentu książki „Dzieci, alkohol, narkotyki”, przedstawiali scenki dramowe, wzięli udział w burzy mózgów oraz wykonali plakaty.
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach.