Rozstrzygnięcie konkursu „Nasi Bohaterowie w Powstaniu Wielkopolskim”

Konkurs plastyczny „NASI BOHATEROWIE W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM” miał na celu szerzenie wiedzy o powstaniu oraz popularyzację postaci jego wybitnego uczestnika – pułkownika Wiktora Pniewskiego, związanego z Maciejewem zdobywcy Ławicy. Konkurs ten to także sposób w jaki społeczność naszej szkoły corocznie obchodzi kolejne rocznice jedynego w historii Polski udanego zrywu narodowowyzwoleńczego.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem naszych uczniów, spośród wielu prac, które napłynęły komisja konkursowa w składzie: Jolanta Bożejewicz, Ewa Głód oraz Jarosław Nowacki postanowiła nagrodzić prace następujących uczestników:

KATEGORIA PRZEDSZKOLE ORAZ KLASY I-III:

I MIEJSCE JOANNA LIS ( ZERÓWKA )
II MIEJSCE MICHAŁ STAŚKIEWICZ ( KLASA IIIB )
III MIEJSCE TOBIASZ KRYŚ ( KLASA IIIA )
WYRÓŻNIENIE: ALEKSANDRA BESTRY ( KLASA IB)

KATEGORIA KLASY IV-VI:

I MIEJSCE WERONIKA KARWIK ( KLASA IVB )
II MIEJSCE LENA DYMARSKA ( KLASA VC )
III MIEJSCE BARTŁOMIEJ CHROBOT ( KLASA VA )
WYRÓŻNIENIE: MILENA GRYSZKA ( KLASA IVB )

KATEGORIA KLASY VII-VIII:

I MIEJSCE KORNELIA KUBIAK ( KLASA VIIIC )
II MIEJSCE AGATA MIKOŁAJCZYK ( KLASA VIIIA )
III MIEJSCE FILIP DANIELSKI ( KLASA VIIIC )
WYRÓŻNIENIE: IGOR OLEŚKÓW ( KLASA VII )

Gratulujemy nagrodzonym uczniom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Chwała bohaterom Powstania Wielkopolskiego!