Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/25 (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

Składanie wniosków od 22 lutego do 29 lutego 2024 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają tylko kartę zgłoszenia ucznia. Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawców oddziałów przedszkolnych.