Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zaprasza do składania wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły).

Składanie wniosków od 21 lutego do 28 lutego 2022 roku w sekretariacie szkoły w godz. 7:15 do 15:00 – dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły wypełniają tylko kartę zgłoszenia ucznia. Wypełnioną kartę należy złożyć u wychowawców oddziałów przedszkolnych.