Nasza szkoła poprzez Uczniowski Klub Sportowy „Doliwa” realizuje program aktywności sportowej dzieci klas IV-VI „MultiSport” finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz wspierany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Dotychczas w projekcie udział wzięło 68 uczniów naszej szkoły

Głównymi celami programu są

  • wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia
  • upowszechnianie sportu poprzez zwiększanie liczby dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć
  • zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami
  • stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej
  • optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej
  • identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych

Nauczycielem realizujący program jest Paweł Augustyniak.