Bocian biały (Ciconia ciconia L.) to ukochany ptak Polaków, zwiastun wiosny, symbol szczęścia, nieodłączny element rodzimego krajobrazu. Spośród wszystkich krajów gdzie występuje, właśnie w Polsce zakłada najwięcej gniazd. Z obliczeń po ostatnim spisie wynika, że gnieździ się ich blisko 50 000 par. Bardzo ważnym zadaniem spoczywającym na Polakach jest zatem zachowanie tych ptaków, dlatego Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” wraz z organizacjami partnerskimi, szkołami z całej Polski oraz tysiącami ochotników podejmuje konkretne działania na rzecz ratowania bocianich gniazd. Aby stworzyć dogodne warunki do przeprowadzenia akcji promujących i informujących, poświęconych bocianom i ich miejscu w naszej tradycji, powstał pomysł zorganizowania ogólnopolskiego „Dnia Bociana”, który obchodzony jest nieprzypadkowo 31 maja (przed Dniem Dziecka). Bocianie święto zostało ogłoszone przez PTPP „pro Natura” w 2003 roku.

W ramach programu wykonujemy wiele zadań. Najważniejsze z ich to inwentaryzacja gniazd bociana białego na terenie gminy, rozmowy z gospodarzami, u których w posesji są bociany, sprawdzanie efektów lęgów, sposobu umiejscowienia gniazda, dat przylotów i odlotów ptaków. Sprawdzamy również czy ptaki wyrzuciły jakieś jaja lub młode, ponieważ świadczy to o zasobności terenu.

Gmina to obszar stanowiący podstawę prowadzonych do tej pory prac nad liczebnością bociana białego w Polsce. Zebranie kompletnych danych z terenu gminy daje możliwości porównania wyników, obserwowania zmian zachodzących na przestrzeni lat.

Zbieramy również sznurki leżące na polach i polnych drogach, ponieważ są one poważnym zagrożeniem dla życia bocianów.

Aby propagować wśród uczniów wiedzę o bocianie wykonujemy albumy, prace plastyczne, wystawy zdjęć, organizujemy konkursy. Raporty dotyczące inwentaryzacji gniazd i sprawozdania z organizowanego od trzech lat „Dnia Bociana” przesyłamy systematycznie do PTPP „pro Natura”.

Nasze działania opisane na stronie www.bociany.pl:

Linki związane z programem „Bocian”:

Lila Michalak, nauczycielka biologii, realizatorka programu „Bocian”

Więcej informacji o realizacji programu Bocian w naszej szkole znajdziesz na stronie archiwalnej.