Projekt startuje


Projekt Gli uomini liberi sono fratelli. Ludzie wolni są braćmi rusza!!!

  • 19-23 kwietnia – wizyta przygotowawcza.
  • 26 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie i ich rodziców z dyrektorem szkoły, koordynatorem projektu i nauczycielami realizującymi działania. Podczas spotkania przedstawiono temat projektu, jego wstępny harmonogram i plan mobilności. Podpisano umowy z uczestnikami i ich rodzicami, zapoznano z regulaminem wyjazdów zagranicznych.
  • 8 maja na platformie internetowej odbyło się spotkanie dyrektora szkoły i nauczycieli realizujących projekt z obu krajów (Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie i szkoły Istituto Comprensivo Pacchiotti – via Reveli). Podczas spotkania omówiono szczegółowy plan działań, zajęć, spotkań, warsztatów oraz szczegółowo omówiliśmy oczekiwania i odpowiedzialności za poszczególne elementu programu.
  • 26 kwietnia – 24 maja – Odbyły się zajęcia warsztatowe związane z realizacją projektu: językowe i informatyczne oraz zajecie przygotowawcze do wyjazdu dla uczestników (również uczestników o mniejszych szansach).
  • 25 maja- spotkanie „Na walizkach” w którym wzięli udział uczestnicy oraz opiekunowie projektu. Omówiono na nim wszelkie sprawy organizacyjne związane z wyjazdem, przedstawiono harmonogram mobilności i noclegów.