Projekt edukacyjny „Rozdrażew-750 lat” ukończony!

Projekt edukacyjny „Rozdrażew-750 lat” realizowany był w ramach projektu ODN w Poznaniu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020″, podprojekt „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne”.

Realizowało go 16 uczniów klas VI. Jego celem był rozwój kompetencji cyfrowych uczniów, ich aktywizacja, rozbudzenie zainteresowania dziejami Rozdrażewa- naszej małej ojczyzny oraz motywowanie do samodzielnego zgłębiania wiedzy. Działania projektowe trwały od listopada 2020 roku do końca maja 2021 i przypadły na bardzo trudny okres pandemii.

Zadaniem uczestników było wybranie najbardziej istotnych dla naszych dziejów faktów i osób, takich, które pozwolą się z nimi utożsamiać oraz budować poczucie dumy z naszej historii. Wydarzenia i postacie przedstawione zostały na osi czasu i pokazują ważne wydarzenia z dziejów Rozdrażewa.

Opiekunami projektu byli p. Jolanta Bożejewicz i p. Łukasz Ryba.

Oto efekt naszej pracy: