Profilaktyczna debata

Siódmoklasiści naszej szkoły wzięli udział w realizacji programu profilaktycznego „Debata”. W dniu 20.04.2022 r. aktywnie uczestniczyli w zajęcia prowadzonych przez realizatora programu z Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” z Krakowa. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.