Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2021/2022

Oddziały (klasy)
Nauczyciele
Sale szkolne
Ogólne plany
Ogólny plan lekcji nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2021/2022

Ogólny plan lekcji nauczycieliPoniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
K. Broda
Mat
VIIa
109
Mat
VIIa
109
Mat
VIIa
109

Mat
VIIa
109J. Antczak


Fiz
VIIa
109
Fiz
VIIc
209

Fiz
VIIIa
201
Fiz
VIIIc
202

Fiz
VIIc
209

Fiz
VIIIa
201
Fiz
VIIa
109
Fiz
VIIIc
202R. Chrobot
E.wcz
Ia
12
E.wcz
Ia
12
E.wcz
Ia
12
E.pl
Ia
12
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy


E.wcz
Ia
12
E.wcz
Ia
12
E.wcz
Ia
12


E.wcz
Ia
12
Wf
Ia
H3

E.wcz
Ia
12
zrz
Ia
12
E.wcz
Ia
12
Wf
Ia
H3
E.wcz
Ia
12

E.muz
Ia
12ś.sp r
Bez klasy
ś.sp
E.wcz
Ia
12
E.wcz
Ia
12
E.wcz
Ia
12

E. Żmuda ś.sp r
Bez klasy
ś.sp
E.wcz
Ib
6
E.wcz
Ib
6
E.wcz
Ib
6
E.pl
Ib
6
zrz
Ib
6
E.wcz
Ib
6
E.wcz
Ib
6
E.wcz
Ib
6

wp
Bez klasy
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy


E.wcz
Ib
6
Wf
Ib
H4
E.wcz
Ib
6

E.muz
Ib
6
E.wcz
Ib
6
Wf
Ib
H4
E.wcz
Ib
6


E.wcz
Ib
6
E.wcz
Ib
6
E.wcz
Ib
6

E. Michalak-W.
E.wcz
IIa
15
E.wcz
IIa
15
E.wcz
IIa
15
Wf
IIa
H3
zrz
IIa
15
E.wcz
IIa
15
E.wcz
IIa
15
E.wcz
IIa
15
Wf
IIa
H3

E.wcz
IIa
15

E.wcz
IIa
15
E.pl
IIa
15
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy

ś.sp r
Bez klasy
ś.sp
E.wcz
IIa
15
E.wcz
IIa
15
E.wcz
IIa
15


E.wcz
IIa
15
E.wcz
IIa
15

E.muz
IIa
15
św
Bez klasyB. Keller
E.wcz
IIb
14
E.wcz
IIb
14
E.wcz
IIb
14
E.pl
IIb
14

E.wcz
IIb
14

E.wcz
IIb
14
Wf
IIb
H4
św
Bez klasy
E.wcz
IIb
14
E.wcz
IIb
14
E.wcz
IIb
14


E.wcz
IIb
14

E.wcz
IIb
14
E.wcz
IIb
14
zrz
IIb
14
E.wcz
IIb
14
Wf
IIb
H3
E.wcz
IIb
14
E.muz
IIb
14
D. Kubelec
E.wcz
IIIa
5
E.wcz
IIIa
5
Wf
IIIa
H3
E.pl
IIIa
5
zrz
IIIa
5ś.sp r
Bez klasy
ś.sp
E.wcz
IIIa
5
E.wcz
IIIa
5
E.wcz
IIIa
5


E.wcz
IIIa
5
E.wcz
IIIa
5
E.wcz
IIIa
5


E.wcz
IIIa
5

E.wcz
IIIa
5
E.muz
IIIa
5
E.wcz
IIIa
5
Wf
IIIa
H3

E.wcz
IIIa
5
E.wcz
IIIa
5
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy
wp
Bez klasy

I. Krysztofowicz-K.
E.wcz
IIIb
13
Wf
IIIb
H3

E.wcz
IIIb
13
E.muz
IIIb
13

E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13

Jnie
VIIIa
201
Jnie
VIIb
102


Jnie
VIIIa
201
E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
E.pl
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
Jnie
VIIb
102
Jnie
VIIIa
201
E.wcz
IIIb
13
zrz
IIIb
13
Wf
IIIb
H4
E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
E.wcz
IIIb
13
A. BrodaWos
VIIIc
202
Jpol
VIIc
209
Jpol
VIIIc
202
0,5 da
Bez klasy

D.z
VIIIa
201
Jpol
IVb
110
Zzw
IVb
110

Jpol
VIIa
109
D.z
VIIIc
202


Jpol
VIIc
209
Jpol
VIIIc
202
Jpol
VIIa
109
Jpol
IVb
110

Jpol
VIIa
109
Jpol
IVb
110

Jpol
VIIIc
202
Jpol
VIIc
209Jpol
VIIc
209
Jpol
VIIIc
202
Wos
VIIIc
202
Jpol
IVb
110
Jpol
VIIa
109
D.z
VIIIb
103

M. Dudzińska-Sz.
Jpol
IVa
101
Jpol
Vb
20
Jpol
VI
19

Jpol
IVc
210
dśg
Bez klasy
św.gJpol
IVc
210
Jpol
Vb
20
Zzw
VI
19
Jpol
IVa
101

Jpol
VI
19

Jpol
IVa
101
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp

Jpol
VI
19
Jpol
Vb
20
Jpol
IVc
210

Jpol
IVa
101
Jpol
Vb
20
Jpol
IVc
210
Jpol
VI
19M. Motyl
Jpol
VIIIa
201
Jpol
VIIIb
103
Jpol
VIIb
102

Jpol
Va
21
Jpol
VIIIa
201
Zzw
Va
21

Jpol
VIIIb
103Jpol
Va
21
Jpol
VIIb
102
Jpol
VIIIa
201
Wos
VIIIb
103
Jpol
Va
21
Jpol
VIIIb
103

Jpol
VIIb
102
Jpol
VIIIa
201
Wos
VIIIa
201


Jpol
VIIb
102
Jpol
Va
21
Jpol
VIIIb
103
Wos
VIIIa
201
Wos
VIIIb
103J. Musielińska

Jang
Bez klasy
Jang
IIIb
13
Jang
Bez klasy
Jang
IIb
14Jang
IIIa
5

Jnie
VIIc
209
Jnie
VIIa
109
0,5 da
Bez klasy


Jang
Bez klasy
Jang
Bez klasy
Jang
IIIa
5
Jang
IIa
15
Jnie
VIIc
209
Jang
IIb
14
Jang
IIIb
13
Jang
IIa
15
Jang
Ib
6Jang
Ib
6
Jnie
VIIa
109P. Smardzewski
Jang
IVb
110
Jang
IVa
101


Jang
Ia
12
Jang
IVb
110
Jang
IVc
210Jang
IVc
210
Jang
IVa
101
Jang
Ia
12

Jang
IVb
110Jang
IVa
101
Jang
IVc
210
I. Rusek-Szymura
Jang
VIIb
102
Jang
VIIIc
202

Jang
Va
21
Jang
Vb
20
Jang
VIIIb
103
Jang
VIIa
109


Jang
VIIb
102
Jang
VI
19
Jang
Va
21
Zzw
VIIc
209
Jang
VIIc
209
Jang
Vb
20
Jang
VIIIa
201
Jang
VIIb
102
Jang
VIIa
109
Jang
VIIc
209
Jang
VIIIc
202
Jang
VIIIa
201
Jang
VI
19
Jang
VIIa
109

Jang
VIIIb
103
Jang
VI
19

Jang
Va
21
Jang
Vb
20
dśg
Bez klasy
św.g
Jang
VIIc
209

A. Grygiel

nw
Bez klasy
nw
Bez klasy


Jnie
VIIIc
202
nw
Bez klasy
nw
Bez klasy


nw
Bez klasy
nw
Bez klasy
Jnie
VIIIc
202
Jnie
VIIIb
103

Jnie
VIIIb
103
nw
Bez klasy
nw
Bez klasy
nw
Bez klasy

Jnie
VIIIc
202
Jnie
VIIIb
103

nw
Bez klasy
G. Stachowiak

Hist
Va
21
Hist
Vb
20
Hist
VIIIa
201
Hist
VI
19
Hist
VIIc
209
Hist
VIIIb
103Hist
IVa
101
Hist
VIIa
109

Hist
VI
19

Hist
Vb
20
Hist
IVb
110
Hist
IVc
210
Hist
Va
21
Hist
VIIIc
202
Hist
VIIIa
201

Hist
VIIc
209

Hist
VIIa
109
Hist
VIIb
102

Hist
VIIb
102
Hist
VIIIc
202
Hist
VIIIb
103


H. Wierzowiecka
Geog
VI
19
Przy
IVb
110
Geog
VIIIc
202

Przy
IVa
101Zzw
VIIb
102
Geog
Vb
20
Geog
VIIb
102Przy
IVb
110
Geog
VIIc
209

Geog
VIIb
102
Geog
VIIa
109
ś.g
Bez klasy
św.g
ś.g
Bez klasy
św.g


Przy
IVc
210
Przy
IVa
101
Geog
Va
21


Geog
VIIIa
201
Geog
VIIa
109
Geog
VIIc
209
Geog
VIIIb
103
Przy
IVc
210L. Michalak
Biol
Va
21
Biol
VIIa
109
Wdż
IVa
101
Wdż
VIIa
109

Biol
VIIc
209
Wdż
VIIb
102
Biol
VI
19
Zzw
VIIa
109

Biol
VIIb
102
Biol
VIIa
109
Biol
VIIIb
103

Biol
Vb
20
Biol
VIIIa
201
Wdż
VIIc
209Wdż
IVc
210
Wdż
IVb
110
Biol
VIIb
102
Biol
VIIc
209

Biol
VIIIc
202


A. Dymarska
Chem
VIIIc
202
Chem
VIIb
102

Chem
VIIIb
103
Chem
VIIIa
201


Chem
VIIb
102
Chem
VIIIc
202
Chem
VIIa
109
Chem
VIIIb
103
Chem
VIIc
209
Chem
VIIc
209
Chem
VIIIa
201
Chem
VIIa
109

J. Broda
Mat
VIIc
209
Mat
VI
19
Inf
VIIc
211
Inf
IVc
211

Mat
VI
19
Mat
VIIc
209

Zzw
VIIIc
202
Mat
Va
21
Mat
VI
19
Mat
Va
21
Mat
VIIc
209Mat
VI
19
Mat
VIIc
209

Inf
Va
211
Mat
Va
21
Inf
VIIIc
211
0,5 da
Bez klasyMat
Va
21
Inf
VIIa
211
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
Ed. GłódTech
Vb
20
Mat
VIIIb
103
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp

Mat
VIIIb
103
Mat
VIIIa
201
Tech
IVa
101
Zzw
IVc
210
Mat
VIIIc
202
ś.g
Bez klasy
św.gMat
VIIIb
103
Tech
IVc
210

Mat
VIIIc
202
Mat
VIIIa
201
Mat
VIIIa
201
Tech
IVb
110

Mat
VIIIc
202
Mat
VIIIb
103
Tech
Va
21
Mat
VIIIc
202
Mat
VIIIa
201

H. Kowalska
Mat
Vb
20
Inf
VIIIa
211
Mat
VIIb
102


Mat
Vb
20
Inf
Vb
211
Mat
VIIb
102
Zzw
Vb
20
Inf
VIIIb
211
Mat
VIIb
102
Fiz
VIIIb
103
Fiz
VIIb
102


Mat
Vb
20
Mat
VIIb
102
Fiz
VIIIb
103

Mat
Vb
20
Inf
VIIb
211

Fiz
VIIb
102
0,5 da
Bez klasy
M. Ziembińska


Mat
IVb
110
Mat
IVa
101
Z.kom
Ia
18
Mat
IVb
110

Mat
IVc
210
Zzw
IVa
101

Mat
IVa
101
Mat
IVb
110
Mat
IVc
210
Z.kom
IIb
18
Z.kom
IIIa
18
Mat
IVa
101
Z.kom
IIIb
18
Mat
IVc
210
Z.kom
Ib
18

ś.g
Bez klasy
św.g
ś.g
Bez klasy
św.g


Mat
IVb
110
Mat
IVa
101
Z.kom
IIa
18
Mat
IVc
210
Ł. Ryba

Inf
VIIIa
18
Inf
VIIc
18
Inf
IVc
18

Inf
IVb
18
ś.g
Bez klasy
św.gInf
Vb
18

Zzw
VIIIa
201
Inf
VIIIb
18
Inf
IVa
18
ś.g
Bez klasy
św.gInf
Va
18
Inf
IVb
18
Inf
VIIIc
18
Inf
VI
211
Inf
VIIa
18
Inf
VIIb
18
Inf
IVa
18
ś.g
Bez klasy
św.g

E. Głód
Plast
IVc
210

Edb
VIIIa
201
Plast
VI
19
Plast
IVb
110Zzw
VIIIb
103
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp r
Bez klasy
ś.sp
Edb
VIIIc
202
Edb
VIIIb
103
Plast
IVa
101
Plast
VIIc
209
Tech
VI
19

ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.sp
ś.sp
Bez klasy
ś.spPlast
Vb
20

Plast
Va
21
Plast
VIIb
102
Plast
VIIa
109

P. Ratajczak


Muz
VIIa
109
Muz
VIIc
209
Muz
Va
21
Muz
Vb
20
Muz
VIIb
102

Muz
IVc
210
Muz
IVa
101
Muz
IVb
110
Muz
VI
19
P. Motyl
Wf
VIIa, VIIb
H2
Wf
VIIc, VIIIa
H2


Wf
IVa
H2
Wf
VIIIb, VIIIc
H2

Wf
VIIa, VIIb
H2
Wf
Va, Vb, VI
H2
Wf
VIIc, VIIIa
H2
Wf
Va, Vb, VI
H2

Wf
VIIa, VIIb
H2
Wf
VIIIb, VIIIc
H2
Wf
VIIIb, VIIIc
H2
Wf
Va, Vb, VI
H2
Wf
IVa
H2


Wf
IVa
H2
Wf
VIIc, VIIIa
H2


A. Kołodziejska

Wf
IVc
H1
Wf
IVb
H1
Wf
VIIa, VIIb
H1
Wf
VIIc, VIIIa
H1Wf
VIIIb, VIIIc
H1

Wf
VIIa, VIIb
H1
Wf
Va, Vb
H1
Wf
VIIc, VIIIa
H1
Wf
Va, Vb
H1
Wf
IVc
H1
Wf
VIIa, VIIb
H1
Wf
VIIIb, VIIIc
H1
Wf
VIIIb, VIIIc
H1
Wf
Va, Vb
H1
Wf
IVb
H1

Wf
IVc
H1
Wf
IVb
H1
Wf
VIIc, VIIIa
H1


M. Półrolniczak

Rel
IIIb
13
Rel
IIb
14
Rel
Bez klasy
Rel
Ib
6
Rel
IVc
210
Rel
IVb
110Rel
IIIb
13
Rel
IIa
15
Rel
Bez klasy
Rel
Ib
6
Rel
IIb
14
Rel
IVa
101Rel
IVb
110
Rel
IIIa
5
Rel
Bez klasy
Rel
Ia
12
Rel
IIa
15
Rel
VI
19Rel
VI
19
Rel
IIIa
5
Rel
Bez klasy
Rel
Ia
12
Rel
IVa
101
Rel
IVc
210


ks. M. Tomaszewski
Rel
VIIIb
103
Rel
VIIc
209
Rel
Va
21

Rel
VIIIc
202
Rel
VIIIa
201
Rel
VIIIc
202
Rel
VIIc
209
Rel
VIIa
109
0,5 da
Bez klasy

Rel
Vb
20
Rel
Va
21
Rel
VIIb
102

Rel
VIIIa
201
Rel
VIIIb
103
Rel
VIIa
109


Rel
Vb
20
Rel
VIIb
102


H. Ulatowska
J. Bożejewicz
M. Talaga
p.E. Kasprzak
Następna strona

Oddziały (klasy)  Nauczyciele  Sale szkolne  Ogólny plan lekcji dla klas  Ogólny plan lekcji nauczycieli  Ogólny - sumaryczny plan sal szkolnych 

Ostatnia zmiana: 2021-08-25 12:25:07
http://www.aScTimeTables.com