Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2021/2022

Oddziały (klasy)
Nauczyciele
Sale szkolne
Ogólne plany
Ogólny plan lekcji nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2021/2022

Ogólny - sumaryczny plan sal szkolnychPoniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
5
E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK

E.pl
IIIa
DK
zrz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
Jang
IIIa
JM

E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
Jang
IIIa
JM

E.wcz
IIIa
DK
Rel
IIIa
MP
E.wcz
IIIa
DK
E.muz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK

Rel
IIIa
MP
E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
6
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.pl
Ib
zrz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
Rel
Ib
MP

E.wcz
Ib

E.wcz
Ib
Rel
Ib
MP
E.muz
Ib
E.wcz
Ib

E.wcz
Ib

Jang
Ib
JM
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
Jang
Ib
JM
12
E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
E.pl
Ia
RCh

E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
Jang
Ia
PS

E.wcz
Ia
RCh

Jang
Ia
PS
E.wcz
Ia
RCh
zrz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh

E.wcz
Ia
RCh
Rel
Ia
MP
E.muz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
Rel
Ia
MP
13
E.wcz
IIIb
IK

Jang
IIIb
JM
E.wcz
IIIb
IK
E.muz
IIIb
IK
Rel
IIIb
MP
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK

Rel
IIIb
MP
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
E.pl
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK

Jang
IIIb
JM
E.wcz
IIIb
IK
zrz
IIIb
IK

E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
14
E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
E.pl
IIb
BK
Jang
IIb
JM
E.wcz
IIb
BK
Rel
IIb
MP
E.wcz
IIb
BK


E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK

Rel
IIb
MP
E.wcz
IIb
BK
Jang
IIb
JM
E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
zrz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK

E.wcz
IIb
BK
E.muz
IIb
BK
15
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM

zrz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM


E.wcz
IIa
EM
Rel
IIa
MP
E.wcz
IIa
EM
E.pl
IIa
EM
Jang
IIa
JM
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
Jang
IIa
JM
Rel
IIa
MP
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM

E.muz
IIa
EM
19
Geog
VI
HW
Mat
VI
JB
Jpol
VI
MD
Plast
VI
EG
Hist
VI
GS
Mat
VI
JB
Jang
VI
IR
Biol
VI
LM
Zzw
VI
MD
Hist
VI
GS
Mat
VI
JB
Jpol
VI
MD


Tech
VI
EG
Jpol
VI
MD
Mat
VI
JB
Jang
VI
IR

Muz
VI
PR
Rel
VI
MPRel
VI
MP
Jang
VI
IR

Jpol
VI
MD20
Mat
Vb
HK
Jpol
Vb
MD
Hist
Vb
GS
Tech
Vb
EdG
Jang
Vb
IR
Muz
Vb
PRMat
Vb
HK

Jpol
Vb
MD
Zzw
Vb
HK
Geog
Vb
HW
Jang
Vb
IR
Hist
Vb
GS


Biol
Vb
LM
Rel
Vb
ks.MT
Jpol
Vb
MD

Mat
Vb
HK
Rel
Vb
ks.MT
Jpol
Vb
MD
Plast
Vb
EG
Mat
Vb
HK
Jang
Vb
IR21
Biol
Va
LM
Hist
Va
GS
Rel
Va
ks.MT
Jang
Va
IR
Muz
Va
PR
Jpol
Va
MM
Jang
Va
IR
Zzw
Va
MM
Mat
Va
JB
Jpol
Va
MM
Mat
Va
JB


Hist
Va
GS
Jpol
Va
MM
Rel
Va
ks.MT
Geog
Va
HW


Mat
Va
JBTech
Va
EdG
Jpol
Va
MM
Mat
Va
JB
Jang
Va
IR
Plast
Va
EG101
Jpol
IVa
MD
Jang
IVa
PS
Wdż
IVa
LM
Mat
IVa
MZ
Przy
IVa
HW

Hist
IVa
GS
Tech
IVa
EdG
Zzw
IVa
MZ
Jpol
IVa
MD
Mat
IVa
MZ
Jang
IVa
PS
Plast
IVa
EG
Jpol
IVa
MD
Rel
IVa
MPMat
IVa
MZ
Przy
IVa
HW
Muz
IVa
PR
Jang
IVa
PS

Jpol
IVa
MD
Mat
IVa
MZ


Rel
IVa
MP102
Jang
VIIb
IR
Chem
VIIb
AD
Mat
VIIb
HK
Jpol
VIIb
MM


Muz
VIIb
PR


Jang
VIIb
IR
Wdż
VIIb
LM
Mat
VIIb
HK
Zzw
VIIb
HW

Geog
VIIb
HW
Jnie
VIIb
IK


Biol
VIIb
LM
Jpol
VIIb
MM
Jang
VIIb
IR
Geog
VIIb
HW
Mat
VIIb
HK

Fiz
VIIb
HK


Chem
VIIb
AD
Jnie
VIIb
IK
Rel
VIIb
ks.MT
Jpol
VIIb
MM
Mat
VIIb
HK
Hist
VIIb
GS


Jpol
VIIb
MM
Rel
VIIb
ks.MT
Biol
VIIb
LM
Hist
VIIb
GS

Plast
VIIb
EG
Fiz
VIIb
HK

103
Rel
VIIIb
ks.MT
Jpol
VIIIb
MM
Chem
VIIIb
AD
Mat
VIIIb
EdG
Jang
VIIIb
IR
Hist
VIIIb
GS


Mat
VIIIb
EdG


Zzw
VIIIb
EG

Jpol
VIIIb
MMMat
VIIIb
EdG
Edb
VIIIb
EG
Biol
VIIIb
LM
Jnie
VIIIb
AG
Wos
VIIIb
MM
Fiz
VIIIb
HKJnie
VIIIb
AG
Jpol
VIIIb
MM

Chem
VIIIb
AD
Mat
VIIIb
EdG
Rel
VIIIb
ks.MT
Fiz
VIIIb
HK


Jang
VIIIb
IR
Jnie
VIIIb
AG
Jpol
VIIIb
MM
Geog
VIIIb
HW
Wos
VIIIb
MM
Hist
VIIIb
GS
D.z
VIIIb
AB

109
Mat
VIIa
KBr
Biol
VIIa
LM
Muz
VIIa
PR
Wdż
VIIa
LM


Jang
VIIa
IR


Mat
VIIa
KBr
Fiz
VIIa
JAn
Hist
VIIa
GS
Zzw
VIIa
LM

Jpol
VIIa
AB
Jnie
VIIa
JM


Mat
VIIa
KBr
Biol
VIIa
LM
Jpol
VIIa
AB
Jang
VIIa
IR
Geog
VIIa
HW

Rel
VIIa
ks.MT


Jpol
VIIa
AB
Chem
VIIa
AD
Jang
VIIa
IR
Fiz
VIIa
JAn
Hist
VIIa
GS
Rel
VIIa
ks.MT


Mat
VIIa
KBr
Geog
VIIa
HW
Chem
VIIa
AD

Jnie
VIIa
JM
Jpol
VIIa
AB
Plast
VIIa
EG

110
Jang
IVb
PS
Przy
IVb
HW
Mat
IVb
MZ

Plast
IVb
EG
Mat
IVb
MZ
Jpol
IVb
AB
Zzw
IVb
AB
Jang
IVb
PS
Rel
IVb
MPPrzy
IVb
HW
Mat
IVb
MZ
Hist
IVb
GS
Jpol
IVb
AB
Jang
IVb
PS
Rel
IVb
MP
Tech
IVb
EdG
Jpol
IVb
AB
Muz
IVb
PR

Mat
IVb
MZ
Wdż
IVb
LM


Jpol
IVb
AB111
201
Jpol
VIIIa
MM

Edb
VIIIa
EG
Hist
VIIIa
GS
Chem
VIIIa
AD
Rel
VIIIa
ks.MTD.z
VIIIa
AB
Mat
VIIIa
EdG
Jpol
VIIIa
MM
Zzw
VIIIa
ŁR
Fiz
VIIIa
JAn
Jnie
VIIIa
IKJnie
VIIIa
IK
Jang
VIIIa
IR
Jpol
VIIIa
MM
Mat
VIIIa
EdG
Biol
VIIIa
LM
Hist
VIIIa
GS


Mat
VIIIa
EdG
Jang
VIIIa
IR
Jnie
VIIIa
IK
Fiz
VIIIa
JAn
Rel
VIIIa
ks.MT
Jpol
VIIIa
MM
Wos
VIIIa
MM


Geog
VIIIa
HW
Chem
VIIIa
AD
Mat
VIIIa
EdG
Wos
VIIIa
MM
202
Chem
VIIIc
AD
Jang
VIIIc
IR
Geog
VIIIc
HW
Wos
VIIIc
AB
Rel
VIIIc
ks.MT
Jpol
VIIIc
AB


Jnie
VIIIc
AG


Zzw
VIIIc
JB
Mat
VIIIc
EdG
Fiz
VIIIc
JAn
D.z
VIIIc
AB


Edb
VIIIc
EG
Jpol
VIIIc
AB
Jnie
VIIIc
AG
Mat
VIIIc
EdG
Rel
VIIIc
ks.MT
Hist
VIIIc
GSJang
VIIIc
IR
Chem
VIIIc
AD

Mat
VIIIc
EdG
Jpol
VIIIc
AB
Fiz
VIIIc
JAnJnie
VIIIc
AG
Mat
VIIIc
EdG
Jpol
VIIIc
AB
Wos
VIIIc
AB
Hist
VIIIc
GS
Biol
VIIIc
LM


208
209
Mat
VIIc
JB
Rel
VIIc
ks.MT

Muz
VIIc
PR
Jpol
VIIc
AB
Hist
VIIc
GSBiol
VIIc
LM
Mat
VIIc
JB
Fiz
VIIc
JAn
Zzw
VIIc
IR
Jang
VIIc
IR
Jnie
VIIc
JMJpol
VIIc
AB
Geog
VIIc
HW
Mat
VIIc
JB
Plast
VIIc
EG
Jang
VIIc
IR
Rel
VIIc
ks.MT
Wdż
VIIc
LM


Jnie
VIIc
JM
Fiz
VIIc
JAn
Mat
VIIc
JB
Hist
VIIc
GS
Chem
VIIc
AD
Jpol
VIIc
AB


Chem
VIIc
AD
Jpol
VIIc
AB
Geog
VIIc
HW
Biol
VIIc
LM


Jang
VIIc
IR

210
Plast
IVc
EGJpol
IVc
MD
Jpol
IVc
MD
Mat
IVc
MZ
Zzw
IVc
EdG
Rel
IVc
MP
Jang
IVc
PSJang
IVc
PS
Tech
IVc
EdG
Mat
IVc
MZ
Hist
IVc
GS

Przy
IVc
HW
Muz
IVc
PR
Mat
IVc
MZ
Jpol
IVc
MD
Jang
IVc
PS
Wdż
IVc
LM

Jpol
IVc
MD
Mat
IVc
MZ
Przy
IVc
HW
Rel
IVc
MP


Prac. fiz. chem.
Prac. komp. G

Inf
VIIIa
HK
Inf
VIIc
JB
Inf
IVc
JB


Inf
Vb
HK


Inf
VIIIb
HK

Inf
Va
JB

Inf
VIIIc
JB
Inf
VI
ŁR
Inf
VIIa
JB
Inf
VIIb
HKPrac. komp. SP

Inf
VIIIa
ŁR
Inf
VIIc
ŁR
Inf
IVc
ŁR
Z.kom
Ia
MZ
Inf
IVb
ŁR
Inf
Vb
ŁR


Inf
VIIIb
ŁR
Inf
IVa
ŁR


Z.kom
IIb
MZ
Z.kom
IIIa
MZ

Z.kom
IIIb
MZ

Z.kom
Ib
MZ
Inf
Va
ŁR
Inf
IVb
ŁR
Inf
VIIIc
ŁR
Z.kom
IIa
MZ
Inf
VIIa
ŁR
Inf
VIIb
ŁR
Inf
IVa
ŁR


Hala 1

Wf
IVc
AK
Wf
IVb
AK
Wf
VIIa, VIIb
AK
Wf
VIIc, VIIIa
AKWf
VIIIb, VIIIc
AK

Wf
VIIa, VIIb
AK
Wf
Va, Vb
AK
Wf
VIIc, VIIIa
AK
Wf
Va, Vb
AK
Wf
IVc
AK
Wf
VIIa, VIIb
AK
Wf
VIIIb, VIIIc
AK
Wf
VIIIb, VIIIc
AK
Wf
Va, Vb
AK
Wf
IVb
AK

Wf
IVc
AK
Wf
IVb
AK
Wf
VIIc, VIIIa
AK


Hala 2
Wf
VIIa, VIIb
PM
Wf
VIIc, VIIIa
PM


Wf
IVa
PM
Wf
VIIIb, VIIIc
PM

Wf
VIIa, VIIb
PM
Wf
Va, Vb, VI
PM
Wf
VIIc, VIIIa
PM
Wf
Va, Vb, VI
PM

Wf
VIIa, VIIb
PM
Wf
VIIIb, VIIIc
PM
Wf
VIIIb, VIIIc
PM
Wf
Va, Vb, VI
PM
Wf
IVa
PM


Wf
IVa
PM
Wf
VIIc, VIIIa
PM


Hala 3

Wf
IIIb
IK
Wf
IIIa
DK
Wf
IIa
EM
Wf
IIa
EM


Wf
Ia
RCh
Wf
Ia
RChWf
IIIa
DK
Wf
IIb
BK


Hala 4
Wf
IIb
BK


Wf
Ib
Wf
IbWf
IIIb
IKboisko
św.szkoła podst. ś.sp r
Bez klasy

ś.sp
Bez klasy
EdG
ś.sp
Bez klasy
EdG
ś.sp
Bez klasy
EdG
ś.sp r
Bez klasy
DK
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp r
Bez klasy
EG

ś.sp
Bez klasy
MD
ś.sp
Bez klasy
MD
ś.sp
Bez klasy
MD
ś.sp r
Bez klasy
EM

ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp r
Bez klasy
RCh
ś.sp
Bez klasy
JB
ś.sp
Bez klasy
JB
ś.sp
Bez klasy
JB
ś.sp
Bez klasy
JB
św.gimnazjum

dśg
Bez klasy
MD
ś.g
Bez klasy
ŁRś.g
Bez klasy
EdG
ś.g
Bez klasy
ŁRś.g
Bez klasy
HW
ś.g
Bez klasy
HWś.g
Bez klasy
MZ
ś.g
Bez klasy
MZdśg
Bez klasy
IR
ś.g
Bez klasy
ŁR

boisko 1
boisko 2
Następna strona

Oddziały (klasy)  Nauczyciele  Sale szkolne  Ogólny plan lekcji dla klas  Ogólny plan lekcji nauczycieli  Ogólny - sumaryczny plan sal szkolnych 

Ostatnia zmiana: 2021-08-25 12:25:07
http://www.aScTimeTables.com