Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2021/2022

Oddziały (klasy)
Nauczyciele
Sale szkolne
Ogólne plany
Ogólny plan lekcji nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2021/2022

Ogólny - sumaryczny plan sal szkolnychPoniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
5
E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK

E.wcz
IIIa
DK
zrz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
E.muz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
Jang
IIIa
JM

E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
Jang
IIIa
JM

E.wcz
IIIa
DK
Rel
IIIa
MP
E.wcz
IIIa
DK
E.pl
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK

Rel
IIIa
MP
E.wcz
IIIa
DK
E.wcz
IIIa
DK
6
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib

E.wcz
Ib
zrz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
Rel
Ib
MP

E.wcz
Ib

E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.muz
Ib
E.wcz
Ib

E.wcz
Ib
Rel
Ib
MP
Jang
Ib
JM
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.pl
Ib
Jang
Ib
JM
12
E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
Jang
Ia
PS
E.pl
Ia
RCh

E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
Jang
Ia
PS

E.wcz
Ia
RCh

E.wcz
Ia
RCh
Rel
Ia
MP
E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh

E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
zrz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
E.wcz
Ia
RCh
E.muz
Ia
RCh
Rel
Ia
MP
13
E.wcz
IIIb
IK

Jang
IIIb
JM
E.wcz
IIIb
IK
E.pl
IIIb
IK
Rel
IIIb
MP
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK

Rel
IIIb
MP

E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
Jang
IIIb
JM
E.muz
IIIb
IK
zrz
IIIb
IK

E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
E.wcz
IIIb
IK
14
E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
E.pl
IIb
BK
Jang
IIb
JM
E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK


E.wcz
IIb
BK
Rel
IIb
MP
E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
zrz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
Jang
IIb
JM
E.wcz
IIb
BK
E.muz
IIb
BK

Rel
IIb
MP

E.wcz
IIb
BK
E.wcz
IIb
BK
15
E.wcz
IIa
EM
E.muz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM

zrz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
Rel
IIa
MP
E.wcz
IIa
EM


E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM

Jang
IIa
JM
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
Jang
IIa
JM
Rel
IIa
MP
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
E.wcz
IIa
EM
E.pl
IIa
EM
19
Tech
VI
EG
Mat
VI
JB
Jpol
VI
MD
Jang
VI
IR
Jpol
VI
MD
Hist
VI
JN
Biol
VI
LM
Zzw
VI
MD
Mat
VI
JB
Mat
VI
JB
Jpol
VI
MD


Hist
VI
JN
Jang
VI
IR
Geog
VI
HW
Mat
VI
JB


Rel
VI
MPJang
VI
IR
Jpol
VI
MD

Plast
VI
EG
Wdż
VI
LM
Rel
VI
MP


20
Mat
Vb
HK
Jpol
Vb
MD
Muz
Vb
PR
Jang
Vb
IR
Hist
Vb
JN
Biol
Vb
LM
Mat
Vb
HK
Geog
Vb
HW
Zzw
Vb
HK
Jpol
Vb
MD
Jang
Vb
IR
Hist
Vb
JN


Tech
Vb
EdG
Mat
Vb
HKRel
Vb
ks.MT
Jpol
Vb
MD

Mat
Vb
HK
Rel
Vb
ks.MT
Wdż
Vb
LM
Jpol
Vb
MD
Jang
Vb
IR
Plast
Vb
EG21

Jang
Va
IR
Plast
Va
EG
Hist
Va
JN
Mat
Va
JB
Muz
Va
PRJpol
Va
MM
Mat
Va
JB
Zzw
Va
MM
Jang
Va
IR
Biol
Va
LM
Mat
Va
JB


Jpol
Va
MM
Tech
Va
EdG
Rel
Va
ks.MT
Jpol
Va
MM

Mat
Va
JB
Wdż
Va
LM
Rel
Va
ks.MT
Jang
Va
IR
Geog
Va
HW
Hist
Va
JN
Jpol
Va
MM


101
Przy
IVa
HW
Jang
IVa
PS
Hist
IVa
JN
Mat
IVa
MZ
Jpol
IVa
MD

Mat
IVa
MZ
Tech
IVa
EdG
Zzw
IVa
MZ
Rel
IVa
MP
Plast
IVa
EG
Jang
IVa
PS
Jpol
IVa
MD
Rel
IVa
MP
Jpol
IVa
MD
Mat
IVa
MZ
Muz
IVa
PR
Jang
IVa
PS

Mat
IVa
MZ
Przy
IVa
HW


Jpol
IVa
MD102
Jpol
VIIb
MM
Biol
VIIb
LM
Mat
VIIb
HK
Rel
VIIb
ks.MT


Muz
VIIb
PR


Jang
VIIb
IR
Biol
VIIb
LM
Hist
VIIb
JN
Zzw
VIIb
HW

Mat
VIIb
HK
D.z
VIIb
AB


Jnie
VIIb
IK
Jpol
VIIb
MM
Jang
VIIb
IR
Plast
VIIb
EG
Mat
VIIb
HK

Fiz
VIIb
HK


Geog
VIIb
HW
Chem
VIIb
AD
Jnie
VIIb
IK
Jpol
VIIb
MM
Rel
VIIb
ks.MT
Mat
VIIb
HKChem
VIIb
AD
Jang
VIIb
IR
Jpol
VIIb
MM
Fiz
VIIb
HK
Geog
VIIb
HW
Hist
VIIb
JN

103
Chem
VIIIb
AD
Jpol
VIIIb
MM
Jang
VIIIb
IR
Wos
VIIIb
MM
Mat
VIIIb
EdG
Rel
VIIIb
ks.MT
Wdż
VIIIb
LM


Fiz
VIIIb
HK


Zzw
VIIIb
EG

Hist
VIIIb
JNJpol
VIIIb
MM
Biol
VIIIb
LM
Mat
VIIIb
EdG
Jnie
VIIIb
AG
Jang
VIIIb
IR
Edb
VIIIb
EGJnie
VIIIb
AG
Mat
VIIIb
EdG

Rel
VIIIb
ks.MT
Chem
VIIIb
AD
Jpol
VIIIb
MM


Mat
VIIIb
EdG
Jpol
VIIIb
MM
Geog
VIIIb
HW
Jnie
VIIIb
AG
Wos
VIIIb
MM
Hist
VIIIb
JN
Fiz
VIIIb
HK

109
Mat
VIIa
KBr
Geog
VIIa
HW
Chem
VIIa
AD
Plast
VIIa
EG


D.z
VIIa
AB


Mat
VIIa
KBr
Fiz
VIIa
JAn
Jang
VIIa
IR
Zzw
VIIa
LM

Jpol
VIIa
AB
Jnie
VIIa
JM


Mat
VIIa
KBr
Jpol
VIIa
AB
Biol
VIIa
LM
Jang
VIIa
IR
Rel
VIIa
ks.MT

Hist
VIIa
JN


Chem
VIIa
AD
Jang
VIIa
IR
Jpol
VIIa
AB
Fiz
VIIa
JAn
Hist
VIIa
JN
Muz
VIIa
PR
Rel
VIIa
ks.MT


Mat
VIIa
KBr
Jpol
VIIa
AB

Jnie
VIIa
JM
Biol
VIIa
LM
Geog
VIIa
HW

110
Jang
IVb
PS
Mat
IVb
MZ
Przy
IVb
HW
Muz
VIIc
PR

Tech
IVb
EdG
Jpol
IVb
AB
Zzw
IVb
AB
Hist
IVb
JN
Rel
IVb
MPJang
IVb
PS
Przy
IVb
HW
Mat
IVb
MZ
Jpol
IVb
AB
Plast
IVb
EG
Rel
IVb
MP
Muz
IVb
PR
Mat
IVb
MZ
Jpol
IVb
AB
Muz
VI
PR
Jang
IVb
PSJpol
IVb
AB
Mat
IVb
MZ


111
201
Rel
VIIIa
ks.MT

Biol
VIIIa
LM
Chem
VIIIa
AD
Wos
VIIIa
MM
Wdż
VIIIa
LMJnie
VIIIa
IK
Mat
VIIIa
EdG
Jpol
VIIIa
MM
Zzw
VIIIa
JN
Fiz
VIIIa
JAn
Jang
VIIIa
IRMat
VIIIa
EdG
Jnie
VIIIa
IK
Jpol
VIIIa
MM
Wos
VIIIa
MM
Geog
VIIIa
HW
Rel
VIIIa
ks.MTJpol
VIIIa
MM
Hist
VIIIa
JN
Mat
VIIIa
EdG
Edb
VIIIa
EG
Fiz
VIIIa
JAn
Jnie
VIIIa
IK


Jpol
VIIIa
MM
Chem
VIIIa
AD
Mat
VIIIa
EdG
Hist
VIIIa
JN


Jang
VIIIa
IR

202
Biol
VIIIc
LM
Chem
VIIIc
AD
Rel
VIIIc
ks.MT
Mat
VIIIc
EdG
Jpol
VIIIc
AB
Wos
VIIIc
AB
Hist
VIIIc
JN


Jnie
VIIIc
AG


Zzw
VIIIc
JB
Mat
VIIIc
EdG
Fiz
VIIIc
JAn
Jang
VIIIc
IR


Geog
VIIIc
HW
Mat
VIIIc
EdG
Jpol
VIIIc
AB
Hist
VIIIc
JN
Jnie
VIIIc
AG
Jang
VIIIc
IRJpol
VIIIc
AB


Fiz
VIIIc
JAn
Rel
VIIIc
ks.MTJnie
VIIIc
AG
Mat
VIIIc
EdG
Wdż
VIIIc
LM
Chem
VIIIc
AD
Jpol
VIIIc
AB
Edb
VIIIc
EG
Wos
VIIIc
AB

208
209
Jang
VIIc
IR
Rel
VIIc
ks.MT
Mat
VIIc
JB

Biol
VIIc
LM
Hist
VIIc
JNJpol
VIIc
AB
Geog
VIIc
HW
Fiz
VIIc
JAn
Zzw
VIIc
IR
Jnie
VIIc
JM
Jpol
VIIc
AB
Jang
VIIc
IR
Mat
VIIc
JB
Biol
VIIc
LM
D.z
VIIc
AB
Hist
VIIc
JN
Rel
VIIc
ks.MT


Jnie
VIIc
JM
Fiz
VIIc
JAn
Jang
VIIc
IR
Chem
VIIc
AD
Jpol
VIIc
AB
Mat
VIIc
JB


Geog
VIIc
HW
Mat
VIIc
JB
Chem
VIIc
AD
Jpol
VIIc
AB


Plast
VIIc
EG

210
Jpol
IVc
MDMuz
IVc
PR
Mat
IVc
MZ
Jpol
IVc
MD
Zzw
IVc
EdG
Jang
IVc
PS
Mat
IVc
MZ
Plast
IVc
EG
Przy
IVc
HW
Jang
IVc
PS

Rel
IVc
MPMat
IVc
MZ
Hist
IVc
JN
Przy
IVc
HW
Jpol
IVc
MD
Jang
IVc
PS
Jpol
IVc
MD

Mat
IVc
MZ
Tech
IVc
EdG
Rel
IVc
MPPrac. fiz. chem.
Prac. komp. G
Inf
Va
JB
Inf
VIIIa
HK

Inf
IVc
JB
Inf
IVb
ŁR
Inf
IVa
ŁRInf
VIIIb
HK
Inf
VIIc
JBInf
VIIIc
JB


Inf
VIIb
HK

Inf
VIIa
JB

Inf
Vb
HK


Prac. komp. SP
Inf
Va
ŁR
Inf
VIIIa
ŁR
Z.kom
Ib
MZ
Inf
IVc
ŁR
Z.kom
Ia
MZ
Inf
VIIIb
ŁR
Inf
VIIc
ŁR
Z.kom
IIIb
MZ

Z.kom
IIa
MZ
Z.kom
IIIa
MZInf
VIIIc
ŁR
Z.kom
IIb
MZ
Inf
Vb
ŁR
Inf
VIIb
ŁR
Inf
VI
ŁR
Inf
VIIa
ŁR
Inf
IVb
ŁR
Inf
IVa
ŁR


Hala 1

Wf
IVc
AK
Wf
IVb
AK
Wf
VIIa, VIIb
AK
Wf
VIIc, VIIIa
AKWf
VIIIb, VIIIc
AK

Wf
VIIa, VIIb
AK
Wf
Va, Vb
AK
Wf
VIIc, VIIIa
AK
Wf
Va, Vb
AK
Wf
IVc
AK
Wf
VIIa, VIIb
AK
Wf
VIIIb, VIIIc
AK
Wf
VIIIb, VIIIc
AK
Wf
Va, Vb
AK
Wf
IVb
AK

Wf
IVc
AK
Wf
IVb
AK
Wf
VIIc, VIIIa
AK


Hala 2
Wf
VIIa, VIIb
PM
Wf
VIIc, VIIIa
PM


Wf
IVa
PM
Wf
VIIIb, VIIIc
PM

Wf
VIIa, VIIb
PM
Wf
Va, Vb, VI
PM
Wf
VIIc, VIIIa
PM
Wf
Va, Vb, VI
PM

Wf
VIIa, VIIb
PM
Wf
VIIIb, VIIIc
PM
Wf
VIIIb, VIIIc
PM
Wf
Va, Vb, VI
PM
Wf
IVa
PM


Wf
IVa
PM
Wf
VIIc, VIIIa
PM


Hala 3

Wf
IIIb
IK
Wf
IIIa
DK
Wf
IIa
EM
Wf
IIa
EM


Wf
Ia
RCh
Wf
Ia
RChWf
IIIa
DK
Wf
IIb
BK


Hala 4
Wf
IIb
BK


Wf
Ib
Wf
IbWf
IIIb
IKboisko
św.szkoła podst. ś.sp r
Bez klasy
EM

ś.sp
Bez klasy
EdG
ś.sp
Bez klasy
EdG
ś.sp
Bez klasy
EdG
ś.sp r
Bez klasy
DK
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp r
Bez klasy
EG

ś.sp
Bez klasy
MD
ś.sp
Bez klasy
MD
ś.sp
Bez klasy
MD
ś.sp r
Bez klasy

ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp
Bez klasy
EG
ś.sp r
Bez klasy
RCh
ś.sp
Bez klasy
JB
ś.sp
Bez klasy
JB
ś.sp
Bez klasy
JB
ś.sp
Bez klasy
JB
św.gimnazjum

dśg
Bez klasy
MD
ś.g
Bez klasy
ŁRś.g
Bez klasy
EdG
ś.g
Bez klasy
ŁRś.g
Bez klasy
HW
ś.g
Bez klasy
HWś.g
Bez klasy
MZ
ś.g
Bez klasy
MZdśg
Bez klasy
IR
ś.g
Bez klasy
ŁR

boisko 1
boisko 2
Następna strona

Oddziały (klasy)  Nauczyciele  Sale szkolne  Ogólny plan lekcji dla klas  Ogólny plan lekcji nauczycieli  Ogólny - sumaryczny plan sal szkolnych 

Ostatnia zmiana: 2022-01-20 08:23:17
http://www.aScTimeTables.com