Ogólny plan lekcji nauczycieli

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Nauczyciel 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
JBo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB  
 
Jpol
VIIIc
Jpol
IVb
 
 
Jpol
Vb
Jpol
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
Jpol
IVb
Jpol
IVb
Jpol
VIIIc
Zzw
Vb
Jpol
Vb
Jpol
VIIIa
 
 
 
 
 
 
Jpol
IVb
Jpol
Vb
Jpol
Vb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jpol
Vb
Jpol
VIIIa
Jpol
IVb
 
 
Jpol
VIIIc
Jpol
VIIIc
 
 
 
 
 
 
 
 
Jpol
VIIIa
Jpol
VIIIa
Jpol
VIIIc
 
 
D.z
VII
 
 
 
 
JB  
 
Mat
VIa
Inf
Vc
Inf
VIIIc
Mat
VIIIc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
VIa
Mat
VII
 
 
 
 
Inf
VIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
VII
Mat
VIIIc
 
 
Mat
VIa
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
VIIIc
Mat
VII
 
 
Mat
VIa
Inf
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
VIIIc
Mat
VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KBr  
 
Mat
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RCh  
 
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.pl
IIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.muz
IIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
E.wcz
IIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIa
ewf
IIa
 
 
E.wcz
IIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ewf
IIa
E.wcz
IIa
 
 
E.wcz
IIa
 
 
 
 
 
 
 
 
MD  
 
 
 
 
 
 
 
Jpol
Vc
Jpol
Vc
Jpol
Va
 
 
 
 
 
 
Jpol
VII
Jpol
Va
 
 
Zzw
VII
Jpol
VIb
Jpol
Vc
 
 
 
 
 
 
Jpol
Va
Jpol
Vc
Jpol
VII
Jpol
VIb
Jpol
VIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jpol
Vc
Jpol
VIb
Jpol
VII
 
 
 
 
 
 
Jpol
Va
Jpol
Va
Jpol
VIb
Jpol
VII
Jpol
VII
 
 
 
 
 
 
AD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chem
VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chem
VIIIc
Chem
VIIIb
Chem
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chem
VIIIb
Chem
VIIIc
Chem
VII
Chem
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
EdG  
 
 
 
 
 
 
 
Mat
IVa
Mat
IVb
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
IVa
Tech
Vb
Mat
IVb
Zzw
Vc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech
VIb
Mat
IVa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
IVa
Tech
VIa
 
 
 
 
Mat
IVb
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech
Vc
Tech
Va
 
 
Mat
IVb
 
 
 
 
 
 
EG  
 
Plast
VIb
 
 
Plast
Vb
Plast
Va
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edb
VIIIb
Zzw
IVa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plast
IVa
Plast
Vc
Edb
VIIIa
Plast
VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tech
IVb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plast
VIa
Tech
IVa
Plast
IVb
 
 
 
 
Edb
VIIIc
 
 
AG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jnie
VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jnie
VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BK  
 
E.wcz
IIIb
 
 
E.wcz
IIIb
ewf
IIIb
E.muz
IIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
E.pl
IIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ewf
IIIb
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIIb
 
 
E.wcz
IIIb
E.wcz
IIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
KA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AK  
 
 
 
Wf
VIa ,VIb
Wf
VIa ,VIb
 
 
Wf
VII ,VIIIc
Wf
VIIIa ,VIIIb
Wf
VIIIa ,VIIIb
 
 
 
 
 
 
Wf
VIa ,VIb
Wf
Vb ,Vc
 
 
Wf
IVa
Wf
VII ,VIIIc
Wf
VII ,VIIIc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
IVa
Wf
IVa
Wf
VII ,VIIIc
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
Vb ,Vc
Wf
VIIIa ,VIIIb
Wf
IVa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
Vb ,Vc
Wf
Vb ,Vc
Wf
VIa ,VIb
Wf
VIIIa ,VIIIb
 
 
 
 
HK  
 
 
 
Fiz
VII
Fiz
VIIIa
Mat
VIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiz
VIIIc
Mat
VIb
Zzw
VIb
Fiz
VIIIa
Mat
VIIIb
 
 
 
 
 
 
Mat
VIIIb
Mat
VIb
Fiz
VIIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiz
VIIIb
 
 
Inf
VIb
Inf
Va
Fiz
VII
Mat
VIIIb
 
 
 
 
 
 
Mat
VIb
 
 
Fiz
VIIIc
Mat
VIIIb
Inf
Vb
 
 
Inf
VIIIb
 
 
IK  
 
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
 
 
 
 
Jnie
VIIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
ewf
Ia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
 
 
E.pl
Ia
Jnie
VIIIb
 
 
 
 
 
 
E.wcz
Ia
E.wcz
Ia
E.muz
Ia
E.wcz
Ia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
Ia
ewf
Ia
 
 
E.wcz
Ia
 
 
 
 
 
 
 
 
DK  
 
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
Ib
 
 
E.wcz
Ib
ewf
Ib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
E.muz
Ib
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
Ib
E.wcz
Ib
 
 
E.pl
Ib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
Ib
ewf
Ib
E.wcz
Ib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LM  
 
Biol
Vc
Wdż
VIIIc
Biol
Va
 
 
Biol
Vb
 
 
 
 
 
 
 
 
Wdż
VIIIb
 
 
Biol
VII
Zzw
VIIIa
Biol
VIIIc
Wdż
Va
Wdż
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biol
VII
Wdż
Vb
Wdż
Vc
 
 
 
 
 
 
Biol
VIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biol
VIIIb
Biol
VIa
Biol
VIIIa
 
 
 
 
 
 
EM  
 
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.muz
IIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIIa
 
 
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
ewf
IIIa
E.wcz
IIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ewf
IIIa
 
 
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.wcz
IIIa
E.pl
IIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
MM  
 
Jpol
IVa
Jpol
VIIIb
Jpol
VIIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wos
VIIIc
Jpol
VIIIb
Jpol
VIa
Zzw
VIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jpol
IVa
Wos
VIIIa
 
 
Jpol
VIa
Wos
VIIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
Wos
VIIIa
Jpol
VIIIb
Wos
VIIIb
Jpol
IVa
Jpol
VIa
Jpol
VIa
 
 
 
 
 
 
Jpol
IVa
Jpol
IVa
Jpol
VIa
 
 
Jpol
VIIIb
Wos
VIIIc
 
 
 
 
PM  
 
 
 
Wf
VIa ,VIb
Wf
VIa ,VIb
Wf
IVb
Wf
VII ,VIIIc
Wf
VIIIa ,VIIIb
Wf
VIIIa ,VIIIb
 
 
 
 
Wf
Va
Wf
VIa ,VIb
Wf
Vb ,Vc
 
 
Wf
IVb
Wf
VII ,VIIIc
Wf
VII ,VIIIc
 
 
 
 
 
 
Wf
IVb
Wf
IVb
 
 
Wf
Va
Wf
Va
Wf
VII ,VIIIc
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
Vb ,Vc
Wf
VIIIa ,VIIIb
Wf
Va
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
Vb ,Vc
Wf
Vb ,Vc
Wf
VIa ,VIb
Wf
VIIIa ,VIIIb
 
 
 
 
JM  
 
 
 
EjJa
IIIb
 
 
EjJa
IIIa
EjJa
Ib
Jnie
VIIIc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jnie
VIIIc
EjJa
IIb
EjJa
IIa
EjJa
IIIa
Jnie
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EjJa
IIa
EjJa
IIb
EjJa
IIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EjJa
Ib
 
 
 
 
Jnie
VIIIa
 
 
JN  
 
Hist
IVb
Hist
Va
Hist
VII
 
 
Hist
VIa
Hist
Vc
Hist
VIIIc
 
 
 
 
 
 
Hist
VIIIa
 
 
Zzw
IVb
Hist
VIIIb
Hist
Vb
 
 
 
 
 
 
Hist
VIa
 
 
Hist
IVa
Hist
VIIIc
Hist
Vc
Hist
VIb
Hist
VIIIb
 
 
 
 
 
 
Hist
VIb
Hist
VIIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hist
Va
Hist
Vb
Hist
VII
 
 
HO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rel
IIIa
 
 
Rel
IIb
Rel
Va
 
 
 
 
 
 
 
 
Rel
Vc
Rel
Va
 
 
Rel
Vb
Rel
IIa
Rel
VII
 
 
 
 
 
 
 
 
Rel
IIIa
 
 
Rel
IIIb
Rel
IIa
 
 
Rel
VII
 
 
 
 
Rel
Vb
Rel
IIIb
 
 
Rel
IIb
Rel
Vc
 
 
 
 
 
 
PR  
 
 
 
 
 
 
 
Muz
VIa
Muz
IVa
Muz
VII
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muz
IVb
Muz
Va
 
 
Muz
VIb
Muz
Vc
Muz
Vb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IR  
 
Jang
VII
Jang
VIIIa
Jang
IVb
Jang
VIIIb
Jang
VIb
Jang
VIa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jang
VIIIa
Zzw
VIIIc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jang
VIb
Jang
VIa
 
 
Jang
IVb
Jang
VIIIa
Jang
VIIIc
 
 
 
 
 
 
Jang
VIa
Jang
VIIIc
Jang
VII
 
 
Jang
VIIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
Jang
VII
Jang
VIIIb
Jang
IVb
Jang
VIb
Jang
VIIIc
 
 
 
 
 
 
ŁR  
 
 
 
Inf
Vc
Inf
VIIIc
Inf
VII
 
 
Inf
IVa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf
VIa
Inf
IVb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf
VIb
Inf
Va
Inf
VIIIa
Inf
IVa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf
Vb
Inf
IVb
Inf
VIIIb
 
 
PS  
 
Jang
Va
Jang
Vb
Jang
IVa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jang
Vc
Jang
IVa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jang
Vb
 
 
Jang
Va
Jang
Vc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jang
Va
Jang
Vc
Jang
IVa
 
 
Jang
Vb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MT  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ks.MD  
 
Rel
VIIIb
Rel
IVa
Rel
Ia
Rel
Ib
 
 
Rel
VIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rel
VIa
Rel
VIIIb
Rel
VIIIc
Rel
IVb
Rel
VIIIa
 
 
 
 
Rel
IVa
Rel
IVb
Rel
Ib
Rel
VIIIc
 
 
Rel
VIIIa
 
 
 
 
 
 
Rel
VIa
Rel
VIb
Rel
Ia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EjJa
Ia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EjJa
Ia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HW  
 
 
 
 
 
 
 
Geog
VIIIa
Geog
Va
 
 
 
 
 
 
 
 
Geog
VIb
Geog
Vc
Przy
IVa
Zzw
VIIIb
Geog
VII
 
 
Geog
VIIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy
IVb
 
 
 
 
 
 
 
 
Geog
VII
Geog
VIa
Geog
VIIIc
Geog
Vb
Przy
IVb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy
IVa
 
 
 
 
 
 
 
 
MZ  
 
Mat
Vb
 
 
Mat
Vc
E.inf
Ia
E.inf
IIIa
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
Vb
E.inf
Ib
Mat
Va
Zzw
Va
Mat
Vc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.inf
IIb
 
 
Mat
Va
E.inf
IIIb
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
Vc
Mat
Vb
Mat
Va
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mat
Vc
Mat
Vb
E.inf
IIa
Mat
Va
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.pl
IIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIb
 
 
 
 
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb
 
 
 
 
 
 
 
 
E.wcz
IIb
ewf
IIb
E.wcz
IIb
 
 
E.muz
IIb
 
 
 
 
 
 
 
 
ewf
IIb
E.wcz
IIb
E.wcz
IIb