Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ia E.wcz E.wcz E.wcz E.muz E.wcz E.inf E.wcz Ewf E.wcz E.wcz E.pl Rel EjJa E.wcz Rel E.wcz E.wcz EjJa E.wcz Ewf E.wcz E.wcz
Ib E.wcz E.wcz EjJa E.wcz E.wcz E.wcz E.muz E.wcz Ewf E.wcz EjJa E.pl Rel E.wcz E.wcz E.wcz Rel E.inf E.wcz Ewf E.wcz E.wcz
IIa E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz E.muz E.wcz Rel E.wcz E.wcz E.wcz E.inf EjJa E.wcz Ewf EjJa E.wcz E.wcz E.pl Ewf E.wcz E.wcz Rel
IIb E.wcz E.wcz E.wcz EjJa E.inf Rel E.wcz E.wcz Rel E.wcz E.wcz E.wcz E.pl Ewf E.wcz E.wcz E.wcz E.muz Ewf E.wcz E.wcz EjJa
IIIa E.wcz EjJa E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz Ewf E.wcz Ewf Rel E.wcz E.wcz E.muz E.wcz E.wcz EjJa Rel E.wcz E.wcz E.pl E.inf
IIIb E.wcz E.wcz E.muz E.inf EjJa E.wcz E.wcz Ewf Rel Ewf E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz EjJa E.wcz E.wcz E.wcz Rel E.wcz E.pl
IVa Mat Plast Rel Jpol Muz Przy Mat Jang Wdż Zzw Wf Jpol Mat Jpol Wf Wf Rel Hist Mat Przy Jang Tech Wf Inf Jpol Jpol Jang
Inf
IVb Mat Jang Wf Jpol Inf Jpol Przy Jang Zzw Wf Wf Mat Plast Jang Wf Jpol Jpol Przy Rel Mat Muz Hist Wdż Rel Tech Mat Jpol
Inf
Va Jang Wf Wf Mat Rel Inf Jang Mat Jpol Zzw Biol Wf Jpol Jang Hist Tech Mat Plast Wdż Hist Jpol Wf Muz Rel Geog Jpol Jpol Mat
Inf
Vb Plast Jang Mat Wf Wf Jpol Geog Wdż Mat Zzw Jpol Tech Wf Jang Rel Hist Muz Jpol Jpol Rel Mat Inf Mat Biol Wf Hist Jang Jpol
Wf Wf Inf Wf Wf
VIa Mat Rel Jpol Wf Wf Hist Mat Jang Jpol Zzw Inf Jang Wf Biol Jpol Jpol Mat Jang Muz Rel Plast Jpol Mat Wf Tech Geog Hist
Wf Wf Wf Inf Wf
VIb Jpol Mat Tech Hist Geog Wf Jang Jpol Mat Zzw Mat Jpol Plast Biol Wf Wf Rel Wf Hist Mat Jang Muz Jpol Jpol Rel Jang Inf
Wf Inf Wf Wf Wf
VIc Rel Muz Mat Tech Plast Wf Jpol Jpol Inf Zzw Jang Jpol Biol Mat Jang Wf Wf Jang Wf Mat Hist Jpol Mat Jpol Geog Rel Hist
Wf Inf Wf Wf Wf
VIIa Jang Chem Inf Plast Jpol Rel Hist Mat Fiz Hist Zzw Jpol Biol Wf Jang Mat Jpol Geog Chem Jnie Muz Jpol Jpol Wf Geog Fiz Rel Mat Jang Mat Biol Wf Wf Jnie
Inf Wf Wf Wf Wf
VIIb Biol Jpol Jang Chem Mat Plast Muz Inf Jnie Geog Zzw Hist Jang Wf Biol Mat Jnie Hist Geog Rel Jpol Mat Fiz Wf Jang Rel Jpol Jpol Chem Fiz Mat Wf Wf Jpol
Inf Wf Wf Wf Wf
VIII Jpol Fiz Wos Inf Mat Wf Geog Wdż Hist Jang Zzw Jpol Wos Chem Jnie Jang Fiz Mat Wf Wf Edb D.z Wf Jpol Jpol Mat Hist Rel Rel Jang Jpol Mat Biol Chem Jnie