Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Ia   E.wcz E.wcz Rel E.inf EjJa         E.wcz E.wcz E.wcz ewf           E.wcz E.wcz E.wcz EjJa E.pl         E.wcz E.wcz E.muz E.wcz           E.wcz ewf Rel E.wcz        
Ib   E.wcz E.wcz E.wcz Rel EjJa         E.wcz E.inf E.wcz ewf           E.wcz E.wcz E.wcz E.wcz E.muz         E.wcz E.wcz Rel E.pl           E.wcz ewf E.wcz EjJa        
IIa   E.wcz E.wcz E.wcz E.pl           E.wcz E.wcz E.wcz E.muz           E.wcz E.wcz E.wcz EjJa Rel         E.wcz ewf EjJa E.wcz Rel         ewf E.wcz E.inf E.wcz        
IIb   E.wcz E.wcz E.wcz E.pl           E.wcz E.wcz E.wcz Rel           E.wcz E.inf EjJa E.wcz E.wcz         E.wcz ewf E.wcz EjJa E.muz         ewf E.wcz E.wcz Rel        
IIIa   E.wcz E.wcz E.muz EjJa E.inf         E.wcz Rel E.wcz E.wcz           E.wcz E.wcz ewf E.wcz EjJa         ewf Rel E.wcz E.wcz           E.wcz E.wcz E.wcz E.pl        
IIIb   E.wcz EjJa E.wcz ewf E.muz         E.wcz E.wcz E.wcz             E.wcz E.wcz E.wcz E.pl E.inf         ewf E.wcz E.wcz Rel EjJa         E.wcz Rel E.wcz E.wcz        
IVa   Jpol Rel Jang Mat Muz Inf       Mat Jang Przy Zzw Wf         Jpol Plast Hist Mat Wf Wf       Rel Mat Jang Jpol Wf         Jpol Jpol Tech Przy        
  Inf
IVb   Hist Jpol Jang Wf Mat         Jpol Jpol Mat Zzw Wf Inf       Jpol Wf Wf Jang Przy Rel       Muz Rel Jpol Tech Przy Mat           Jang Plast Mat      
  Inf
Va   Jang Hist Biol Plast Geog Jpol       Wf Jpol Mat Zzw Rel Wdż       Jpol Rel Jang Mat Wf Wf       Jang Muz Mat Inf Wf         Jpol Jpol Tech Mat Hist      
Inf
Vb   Mat Jang Plast Jpol Biol         Mat Tech Wf Zzw Jpol Hist       Jang Jpol Jpol Rel Wdż         Jpol Mat Wf Geog Jang Muz       Rel Mat Wf Wf Inf Hist    
Wf Wf Wf Wf Inf
Vc   Biol Inf Mat Jpol Jpol Hist       Jang Geog Wf Zzw Mat Jpol       Rel Jpol Plast Jang Hist Wdż       Mat Jang Wf Jpol Muz         Mat Tech Wf Wf Rel      
Inf Wf Wf Wf Wf
VIa   Mat Wf Wf Muz Hist Jang       Mat Wf Jpol Zzw Inf         Hist Jang Rel Jpol Mat         Jang Geog Tech Mat Jpol Jpol       Rel Plast Jpol Biol Wf      
Wf Wf Wf Inf Wf
VIb   Plast Wf Wf Mat Jang Rel       Geog Wf Mat Zzw Jpol         Jang Mat Tech Jpol Jpol Hist       Biol Hist Inf Muz Jpol         Mat Rel Jpol Jang Wf      
Wf Wf Wf Inf Wf
VII   Jang Fiz Hist Inf Wf Muz Chem     Jpol Mat Biol Zzw Geog Wf Wf     Jnie Mat Jpol Biol Plast Rel Wf     Geog Mat Jang Jnie Fiz Jpol Rel     Jang Mat Chem Jpol Jpol D.z Hist  
Wf Wf Wf Wf
VIIIa   Mat Jang Fiz Geog Jpol Wf Wf     Mat Hist Jang Zzw Fiz Jpol Wdż     Mat Wos Chem Edb Jang Jnie Rel     Wos Jpol Hist Wf Inf Rel       Mat Jpol Jpol Chem Biol Wf Jnie  
Wf Wf Wf Inf Wf
VIIIb   Rel Jpol Jpol Jang Jnie Wf Wf     Wdż Jpol Edb Zzw Hist Mat Geog     Mat Chem Fiz Rel Wos Jnie Hist     Fiz Jpol Wos Wf Jang Mat       Chem Jang Biol Mat Jpol Wf Inf  
Wf Wf Wf Wf Inf
VIIIc   Jpol Wdż Inf Mat Wf Jnie Hist     Wos Fiz Jpol Zzw Biol Wf Wf     Chem Jnie Mat Hist Rel Jang Wf     Mat Jang Geog Rel Jpol Jpol       Mat Chem Fiz Jpol Jang Wos Edb  
Inf Wf Wf Wf Wf