Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2021/2022

Oddziały (klasy)
Nauczyciele
Sale szkolne
Ogólne plany
Ogólny plan lekcji dla klas

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie
Rok szkolny: 2021/2022

Ogólny plan lekcji dla klasPoniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek


0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
O a wp
AZ
1
wp
AZ
1
j.ang
JM
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
RCh
1
wp
RCh
1
wp
RCh
1

wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1
rel
MP
1
wp
AZ
1
wp

1
wp

1
wp

1

wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1
j.ang
JM
1
wp
AZ
1
wp
EM
1
wp
EM
1
wp
EM
1

wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1
rel
MP
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1

wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
AZ
1
wp
DK
1
wp
DK
1
wp
DK
1O b
wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16
j.ang
JM
16
wp
JF
16
wp
JF
16wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16wp
JF
16
j.ang
JM
16
rel
MP
16
wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16wp
JF
16
wp
JF
16
rel
MP
16
wp
JF
16
wp
JF
16
wp
JF
16
Następna strona

Oddziały (klasy)  Nauczyciele  Sale szkolne  Ogólny plan lekcji dla klas  Ogólny plan lekcji nauczycieli  Ogólny - sumaryczny plan sal szkolnych 

Ostatnia zmiana: 2021-08-25 12:26:06
http://www.aScTimeTables.com