Pierwszy dzień wiosny

„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno”, wznosząc takie okrzyki 21 marca pożegnaliśmy zimę a przywitaliśmy wiosnę. Z uśmiechem i radością przygrywając na instrumentach „Krasnale” i „Sówki” przemaszerowały ulicami Rozdrażewa z kolorowymi gaikami, ogłaszając wszystkim koniec zimy. Jesteśmy pewni, że głośno śpiewane piosenki usłyszała Pani Wiosna i zimie już wrócić nie pozwoli. Żeby tradycji stało się zadość po przemarszu Marzanna została uroczyście pożegnana.