Otwarcie odremontowanej świetlicy środowiskowej

W piątek 20 października 2023 odbyło się oficjalne otwarcie odremontowanej świetlicy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie. W tym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Rozdrażew pan Mariusz Dymarski, dyrekcja szkoły, instruktorzy, harcerze oraz zuchy.

W ramach współpracy naszej placówki z Hufcem w Koźminie Wlkp. Druh Artur Minta wręczył Panu Wójtowi Srebną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.
Otwarcie świetlicy było okazją do rozmów na temat harcerstwa jego roli w kształtowaniu właściwych postaw u dzieci i młodzieży, a dla uczniów kolejną formą integracji.

Wicedyrektor szkoły
Ewelina Chmielarz