Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 2022

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny Związku OSP RP ma na celu zainteresowanie przede wszystkim dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, tradycją 
i życiem strażackich środowisk oraz propagowanie pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym konkursie wykonując prace plastyczne, które zostały przekazane do etapu eliminacji gminnych.

Uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Ewa Głód