Oddziały przedszkolne – spotkanie organizacyjne

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie wraz z wychowawcami grup serdecznie zaprasza dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rozdrażewie i ich Rodziców na spotkanie organizacyjne 26 sierpnia 2022r. o godzinie 9:30 w świetlicy Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie.
Program spotkania:
1. Poinformowanie rodziców o funkcjonowaniu i organizacji oddziałów.
2. Przedstawienie wychowawców grup.
3. Zajęcia adaptacyjne z wychowawcami grup w przydzielonych salach do godziny 12:00.