Obserwacja zakrycia Aldebarana przez Księżyc

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie oraz Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi przeprowadzili udane obserwacje zakrycia i odkrycia gwiazdy Aldebarana przez Księżyc.

Obserwacje wykonywali 23 lutego w godz. 17-19:15 na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie pod okiem dra inż. Krzysztofa Brody i mgr Hanny Kowalskiej oraz mgr Grażyny Stachowiak dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Nad całością obserwacji czuwał dr Ireneusz Włodarczyk, prezes Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Rozdrażewie.

Obserwacje prowadziliśmy przy pomocy odpowiedniego do tego celu teleskopu Virtuoso i lornetek.
Mieliśmy piękną prawie bezchmurną pogodę choć było zimno, ok. –7°C. Na początku dr Ireneusz Włodarczyk omówił warunki obserwacji zakrycia i odkrycia Aldebarana przez Księżyc. Z kolei przeszliśmy na dziedziniec Szkoły by prześledzić oba zjawiska astronomiczne. Zakrycie Aldebarana obserwowaliśmy w zespole kilkuosobowym i różnymi przyrządami astronomicznymi, stąd duże różnice w ocenie momentu zakrycia Aldebarana. Ale nastąpiło to w godz. 18:03:30 do 18:05:19, kiedy już na 100% gwiazdy nie było widać. Odczekaliśmy jeszcze godzinę by zaobserwować wyjście Aldebarana zza tarczy Księżyca, co zaobserwowaliśmy ok. 19:05:38. W tym przypadku obserwacja była utrudniona przez jasno świecący brzeg tarczy Księżyca. Warto zauważyć, że obserwacja zakrycia tak jasnej gwiazdy jak Aldebaran była możliwa gołym okiem. Stąd mogliśmy nawiązać do obserwacji zakrycia Aldebarana przez Księżyc 9 marca 1497 r. przez Mikołaja Kopernika, wówczas 24 letniego młodzieńca. Oczywiście Kopernik nie miał lunety i obserwował zakrycie gołym okiem. W ten sposób poszliśmy śladem Kopernika!

Fot. mgr Hanna Kowalska
Oprac. dr Ireneusz Włodarczyk