Obchody Święta Niepodległości

Tegoroczną, 99. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości, świętowaliśmy w naszej szkole w poniedziałek, 13 listopada.

W samo święto, 11 listopada, delegacje Samorządu Uczniowskiego, nauczycieli i harcerzy razem z władzami samorządowymi złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem poległych za wolność Ojczyzny 1918-1920 na rozdrażewskim cmentarzu. Tego dnia podczas gminnych obchodów Święta Niepodległości na Sali Wiejskiej w Rozdrażewie uczniowie naszej szkoły wystawili program artystyczny pt. „Pociąg do Wolności”. Spektakl obejrzało wielu mieszkańców naszej gminy, a w poniedziałek świętowała cała społeczność szkolna.

„Pociąg do Wolności” zabrał widzów w historyczną podróż śladami trudnych losów naszej Ojczyzny. Zatrzymywał się na stacjach: Niewola, Powstania, I Wojna Światowa i Wolność. Na każdej stacji wiersze i pieśni patriotyczne przypominały czasy zmagań Polaków z zaborcami i drogę do Niepodległości okupioną krwią naszych przodków. Na zakończenie młodzież podkreśliła, jak wielką wartością i szczęściem dla nas, Polaków, jest Wolność.

W tym miejscu dziękujemy uczniom klas IVb, Vb, VIIb i IIbG, chórowi, zuchom i harcerzom za przygotowanie tej wspaniałej uroczystości. Dziękujemy również wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie programu oraz jego imponującej oprawy muzycznej i scenograficznej.

« 1 z 4 »