Obchody 100-lecia niepodległości w Grębowie

„Jeszcze Polska nie zginęła…” te ważne słowa dla każdego Polaka rozpoczęły w Szkole Filialnej w Grębowie Wieczornicę upamiętniającą 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wydarzenie miało miejsce w czwartkowe popołudnie, przy nastrojowym blasku świec. Dzieci z Oddziału przedszkolnego oraz klasy I i II, przedstawiły piękne wiersze o Polsce, jej rozkwicie, upadku i odzyskaniu wolności po 123 latach niewoli. Utwory poetyckie przeplatały prezentacje multimedialne i pieśni patriotyczne, do śpiewania których chętnie włączyli się zaproszeni rodzice dzieci.

Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek dla wszystkich zebranych.