Nabór do udziału w mobilności zagranicznej

Ogłaszamy nabór uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w mobilności zagranicznej w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000064792 pt. „Gli uomini liberi sono fratelli. Ludzie wolni są braćmi”, realizowanej w ramach projektu Erasmus+.

Projekt realizowany będzie w terminie 31maja-11/12 czerwca 2023 r. w Turynie (Włochy). 

Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen,
  • zachowanie,
  • język obcy na poziomie komunikatywnym,
  • aktywność szkolna,
  • mniejsze szanse.

Szczegółowe kryteria rekrutacji zamieszczone są na karcie zgłoszeń.

Karty zgłoszeń (wniosek + załączniki) są do pobrania w bibliotece szkolnej lub na stronie internetowej SP Rozdrażew

Terminy:

  • Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 14:30 dnia 15 marca 2023r. w bibliotece szkolnej.
  • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 17 marca 2023r.
  • Odwołania od wyniku rekrutacji można będzie składać do dyrektora szkoły do dnia 24 marca 2023r.