Mobilność zagraniczna – nabór uczniów

Ogłaszamy nabór uczniów
klas siódmych i szóstych

do udziału w mobilności zagranicznej
w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000018458
„Kuźnia Przyszłości”, realizowanego i finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Projekt realizowany będzie w połowie września 2022 roku
w szkole El Divino Pastor w Hiszpanii (Malaga)
 

Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen;
  • zachowanie – minimum dobre;
  • język angielski na poziomie komunikatywnym;
  • brak ocen niedostatecznych.

Terminy:

  • zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2022r. u pań Anny Brody i Hanny Kowalskiej,
  • wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 21 czerwca 2022r.
  • odwołania można będzie składać do Dyrektora szkoły do dnia 24 czerwca 2022r.

Zalecane jest też zaszczepienie się przeciwko COVID-19.