„LAS I JEGO MIESZKAŃCY” – Wizyta Pana Podleśniczego w Przedszkolu

Treści przyrodnicze w wychowaniu przedszkolnym mają ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Wiadomości przekazane w ciekawy sposób zostają w naszej pamięci na dłużej. Dlatego też w naszym przedszkolu pojawił się gość – Pan Podleśniczy, który zaprezentował nam informacje o lesie i jego mieszkańcach. W czasie spotkania opowiadał dzieciom o lesie, jego znaczeniu dla środowiska. Niecodzienny gość opowiadał również o zwierzętach – mieszkańcach lasów, warunkach ich życia, zwyczajach. Panu Podleśniczemu serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i mamy nadzieję, że to pierwsze spotkanie zaowocuje kolejnymi odwiedzinami.