Korespondent z Jowaryszek donosi… (3)

Dziś, szukając litewskich śladów Adama Mickiewicza, ruszyliśmy do Kowna. Obejrzeliśmy budynek dawnej Kowieńskiej Szkoły Powiatowej, w której z nakazu Uniwersytetu Wileńskiego w latach 1819-1823 Adam Mickiewicz pracował jako nauczyciel, a także mieszkał w przydzielonym mu pokoju w budynku szkolnym.Szkoła, w której pracował poeta, miała cztery klasy i liczyła ponad stu uczniów. Mickiewicz był nauczycielem literatury, historii i prawa, opiekował się też szkolną biblioteką. W listach pisał, że „jedyną prac szkolnych nagrodą jest pożytek i miłość uczniów”. Byliśmy też w Domu Perkuna, w którym mieści się Muzeum Mickiewicza. Ekspozycja w muzeum prezentuje życie i pracę twórcy właśnie podczas lat spędzonych w tym mieście. Są tu także utwory Mickiewicza i ich tłumaczenia na język litewski. Zobaczyliśmy opiewany przez poetę Niemen, niestety, wciąż nie błękitny… Odnaleźliśmy Dolinę Mickiewicza, w której poeta spacerował i gdzie znajduje się jego kamień. Gotowi byliśmy do sesji fotograficznej i recytacji, ale ulewny deszcz pokrzyżował nam plany i zagonił do autobusu.

Przy okazji pobytu w Kownie obejrzeliśmy też katedrę pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Piękną Starówkę z Ratuszem – białym Łabędziem, oraz przepiękny klasztor w Pożajściu ufundowany przez rodzinę Paców.

Wyjazdowa część projektu za nami, jutro warsztaty w Jowaryszkach. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak nam pójdzie nauka poloneza. Do usłyszenia!

« 1 z 2 »