Korespondent projektowy donosi…(9)

Niestety, nadszedł czas na zakończenie projektu Erasmus+ pt. „W zgodzie z naturą”.

Niedzielne przedpołudnie razem z przyjaciółmi z Landwarowa spędziliśmy w naszych domach. Bogatsi o wiedzę i doświadczenia zdobyte w Dusznikach sprawdzaliśmy, na ile rozdrażewskie gospodarstwa domowe funkcjonują w zgodzie z naturą.

Po południu spotkaliśmy się ze strażakami, którzy na co dzień walczą z żywiołem ognia. Wzięliśmy też udział w Powiatowych Zawodach Sikawek Konnych, które akurat tej niedzieli odbywały się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rozdrażewie. Mieliśmy okazję kibicować drużynom z całego powiatu, a trzeba przyznać, że tego typu zawody są bardzo widowiskowe i emocjonujące. W przerwach zawodów nasi przyjaciele z Landwarowa odtańczyli w swych pięknych strojach poloneza i polkę, a koleżanka z Litwy zaśpiewała nastrojową pieśń o wileńskiej przyrodzie. Dodatkową atrakcją była dla nas wystawa modeli pojazdów zaprzęgowych z kolekcji pana Zygmunta Karga, którą obejrzeliśmy z dużym zainteresowaniem. Pan Zygmunt bardzo chętnie opowiadał nam o swoich modelach i cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania.

I tak nieuchronnie zbliżyliśmy się do momentu pożegnania. Najpierw nasze panie ze Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich nakarmiły nas w Masztalarni pysznym, wielkopolskim obiadem. Następnie spotkaliśmy się z panem Dyrektorem, z panem Wójtem oraz zaproszonymi gośćmi i pokazaliśmy wystawę, lapbooki i inne efekty pracy. Porozmawialiśmy o wszystkim, co wydarzyło się podczas działań projektowych i pochwaliliśmy się nową wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w czasie tego tygodnia pasjonującej edukacji pozaformalnej.

Następnie uroczyście odebraliśmy z rąk pana wójta Mariusza Dymarskiego oraz dyrektora szkoły pana Krzysztofa Brody międzynarodowe certyfikaty Youthpass potwierdzające nasz udział w projekcie „W zgodzie z naturą”.

Potem nastąpił wzruszający moment podziękowań i ciepłych słów ze strony pana Wójta, pana Dyrektora, organizatorów i opiekunów projektu. Młodzież zgodnie stwierdziła, że projekt należał do bardzo udanych i na pewno chętnie będzie uczestniczyć w kolejnych tego typu działaniach.

W tym miejscu w imieniu realizatorów projektu „W zgodzie z naturą” składamy podziękowania tym wszystkim, dzięki którym mogliśmy w nim uczestniczyć: Dyrekcji obu szkół i władzom samorządowym za przychylność i zaufanie, panu Łukaszowi za publikacje na szkolnej stronie, naszym wspaniałym opiekunkom, paniom Alinie, Janinie, Joli i Ilonie za serce i cierpliwość, Rodzicom za wsparcie, pani Marioli za gościnność w Masztalarni, a przede wszystkim Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+, dzięki której projekt został sfinansowany.

Cóż, nasz projekt się skończył, pozostaną wspomnienia, fotografie, foldery, filmy, nabyte umiejętności, a przede wszystkim przyjaźń, która nas połączyła.

Przy pożegnaniu nie zabrakło łez, jednak mamy nadzieję, że wkrótce wszyscy razem spotkamy się na kolejnym projekcie.