Konferencja Koder Junior

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych zorganizował Konferencję w ramach „KoderJunior – Szkoła mistrzów programowania”.

Szkolenie, adresowane było do pracowników centrów doskonalenia nauczycieli, bibliotek publicznych, pedagogicznych, ośrodków kultury, instytucji zajmujących się edukacją, w tym jednostek samorządu terytorialnego, instruktorów i harcerzy ZHP i ZHR, pracowników domów pracy twórczej i świetlic, jak również edukacyjnych oddziałów np. dyrekcji lasów państwowych.

W ramach konferencji mgr Beata Biernacka przeprowadziła zajęcie pokazowe z programowania. Razem z uczniami poznańskiej podstawówki zaprezentowała realizację jednego ze scenariuszy Koder Junior „Podróżujemy”. Dzieci prezentowały swoją wiedzę na temat mapy Polski, która stanowiła podstawę gry planszowej. Uczniowie sami formułowali i kodowali zasady gry, następnie testowali je oraz dokonywali ewaluacji. Zajęcie wzbudziło zaciekawienie ogółu i dało dowód dobrej zabawy podczas kształtowania nowej kompetencji jaką jest programowanie.