Komunikat w sprawie zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.
 1. Nie przewiduje się uroczystego zakończenia roku szkolnego.
 2. Autobus szkolny nie będzie kursował.
 3. Msza święta na zakończenie roku szkolnego o godzinie 11:00 (opiekę sprawują rodzice).
 4. Wychowawcy klas 1-7 wydadzą w klasach świadectwa, listy gratulacyjne i nagrody:
  – od 9:00 do 9:45 świadectwa odbierają uczniowie z Rozdrażewa,
  – od 10:00 do 10:45 świadectwa odbierają uczniowie z pozostałych miejscowości.
  Odbioru mogą dokonać rodzice.
 5. Wychowawcy zbiorą podręczniki w pakietach (z uzupełnionym wykazem) i książki do biblioteki (z załączoną kartką, na której zostaną wpisane numery książek, nazwisko i imię oraz klasa).
  Nie będziemy odbierać kluczyków do szafek.
 6. Rozdanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i pożegnanie klas ósmych odbędzie się o godzinie 12:15 na placu szkolnym (w przypadku niepogody w holu gimnazjum). W pożegnaniu uczestniczą uczniowie, wychowawca, zaproszeni goście i rodzice.
 7. Laptopy wypożyczone do pracy zdalnej należy złożyć w sekretariacie szkoły.
 8. Szkoły filialne kończą rok szkolny wg własnych ustaleń.
 9. Przestrzegamy zasady bezpieczeństwa związanych z COVID -19 (zachowujemy dystans społeczny, dezynfekujemy ręce, nosimy maseczki).

Dyrektor szkoły
/-/ Krzysztof Broda