Komunikat  w sprawie organizacji pracy szkoły od 18.01.2021

1. Uczniowie klas 1-3 wznawiają naukę stacjonarnie, klasy 4-8 pracują zdalnie.

2. Autobus szkolny dla dzieci z OP i uczniów klas 1-3 kursuje rano bez zmian. Odwóz o godz. 13:00 (bez zmian).

3. Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci w godzinach pracy.

4. Stołówka szkolna pracuje bez zmian.

5. Biblioteka szkolna otwarta w godzinach pracy.

6. Pedagog szkolny przyjmuje w godzinach pracy .

7. Pielęgniarka szkolna przyjmuje w godzinach pracy.

8. Nauczanie odbywa się według wcześniej przyjętych procedur szkolnych i zgodnie z wytycznymi MEiN oraz GIS.

9. Do komunikacji rodziców z nauczycielami służy dziennik elektroniczny.

Krzysztof Broda
Dyrektor szkoły

Załącznik: Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych