Komunikat w sprawie dyżuru wakacyjnego

Szanowni Rodzice,
Informuję, że w porozumieniu z organem prowadzącym, nasz oddział przedszkolny będzie pełnił dyżur wakacyjny w okresie od 01.08.2020 do 31.08.2020 wyłącznie dla przedszkolaków uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do naszych oddziałów.

Oddział przedszkolny będzie czynny w standardowych godzinach pracy szkoły (w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą)

W związku z powyższym należy do dnia 23.06.2020r.– do godz. 14.00 – złożyć deklarację potrzeby przyprowadzenia dziecka do oddziału i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych.

Po wypełnieniu deklaracji i jej podpisaniu, należy ją dostarczyć do szkoły lub przesłać na adres mailowy opiekunów grup.

Liczba miejsc w oddziale będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 16, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza niż 3 m2  na jedno dziecko i opiekuna. Szczegółowa organizacja pracy oddziału przedszkolnego zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do oddziału zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 25.06.2020r. drogą mailową na podany adres mailowy w deklaracji lub telefonicznie.

Pierwszeństwo w przyjęciu do oddziału w okresie wakacji, w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W pierwszej kolejności będą to dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W czasie pracy oddziału będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu. 
Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania obowiązujących procedur. 

Szanowni Rodzice,
podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych w oddziale w okresie wakacji, w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 

Krzysztof Broda
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie