Na terenie szkoły działa Szkolne Koło PCK, opiekunem koła jest pielęgniarka szkolna Ewa Kasprzak. Przez cały rok prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy. Organizowana jest olimpiada w tej dziedzinie. Organizujemy różnego rodzaju happeningi, konkursy z zakresu uzależnień, pogadanki z zakresu zdrowego stylu odżywiania, pokazy przybliżające tematykę zdrowej żywności oraz AIDS. Celem Koła jest uczenie wrażliwości i szacunku dla innych. Zajmujemy się organizowaniem słodkich paczek, zbiórką odzieży, włączamy się aktywnie do wszelkiego rodzaju akcji i kampanii społecznych.