Kolędnicy misyjni

Szkoła podstawowa w Rozdrażewie od wielu lat pomaga dzieciom z Afryki. W grudniu 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zorganizowali „Misyjne kolędowanie” na rzecz szkoły w WOM YANDA w Kamerunie. Po Bożym Narodzeniu 103 kolędników w 17 grupach odwiedzili z kolędą mieszkańców gminy Rozdrażew. Uczniowie zebrane pieniądze przeznaczyli na naukę dla afrykańskich dzieci. Szkoła w Kamerunie ma ok. 160 uczniów. Dyrektorem tej placówki jest ks. Henryk Jędrzejak pochodzący z Tarchał koło Odolanowa.Tam szkoła podstawowa trwa 6 lat. Dzieci chętnie się uczą i dziękują za przekazane ofiary na ich naukę. Wszystkim za okazane wsparcie bardzo dziękujemy.

Maria Półrolniczak