Kolędnicy misyjni

Szkoła Podstawowa w Rozdrażewie od wielu lat pomaga dzieciom z Afryki. W dniach: 27 i 28 grudnia uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie zorganizowali „Misyjne kolędowanie” na rzecz szkoły w WOM YANDA w Kamerunie.

Po Bożym Narodzeniu 86 kolędników w 14 grupach odwiedzili z kolędą mieszkańców Gminy Rozdrażew. Uczniowie zebrane pieniądze przeznaczyli na naukę dla afrykańskich dzieci. Szkoła w Kamerunie ma ok. 160 uczniów. Dyrektorem tej placówki jest misjonarz ks. Henryk Jędrzejak pochodzący z Tarchał koło Odolanowa.Tam szkoła podstawowa trwa 6 lat. Dzieci chętnie się uczą i dziękują za przekazane ofiary na ich naukę.

Wszystkim za dobre serce i okazane wsparcie bardzo dziękujemy.

Maria Półrolniczak