„Kodowanie na dywanie”

Gdzie się ukrył kod? Jak go znaleźć? Jak go stworzyć? Co on właściwie oznacza? Elementy kodowania warto wprowadzać do zajęć dydaktycznych już od najmłodszych lat. Rozwija to wśród dzieci myślenie, integrację, współprace w grupie a także kreatywność. Dziś w formie zabawy dzieci chętnie i z pełnym zaangażowaniem miały okazję się o tym przekonać.