Jeszcze raz o Powstaniu Wielkopolskim

Troje naszych uczniów, zainteresowanych tematyką powstańczą i posiadających niebagatelną wiedzę z nią związaną, zostało uhonorowanych zaproszeniem do udziału w sesji popularnonaukowej poświęconej przebiegowi Powstania Wielkopolskiego w powiecie krotoszyńskim. Uczniowie oddziałów gimnazjalnych Marlena Dymarska, Gabriela Król i Bartłomiej Panek wraz z nauczycielem historii Jarosławem Nowackim udali się 29 marca 2019 r. do Krotoszyna, gdzie w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja mieli okazję wysłuchać szereg ciekawych referatów omawiających przebieg walk w różnych częściach powiatu, uzbrojenie oddziałów oraz miejsca pamięci i tradycje powstańcze. Nie zabrakło oczywiście wątków rozdrażewskich, szczególnie tych związanych z dramatycznymi walkami o Zduny…

Sesja przygotowana przez historyków-regionalistów z Powiatowego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Krotoszynie została zorganizowana pod auspicjami Starosty Krotoszyńskiego

Stanisława Szczotki i Burmistrza Krotoszyna Franciszka Marszałka. Była ona godnym zwieńczeniem obchodów 100. rocznicy zwycięskiego zrywu Wielkopolan, które obywały się w wielu miejscach „naszej małej Ojczyzny”.

Spotkanie zakończyliśmy przyjęciem przez aklamację wniosku o nadanie szkole w Zdunach imienia Powstańców Wielkopolskich, jak do tej pory dwie placówki w powiecie mają takich patronów. Może warto pomyśleć o nadaniu tego imienia także innym „bezimiennym” szkołom Ziemi Krotoszyńskiej, imienia, które zawsze nosić można z dumą i honorem?

Jarosław Nowacki